Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124169

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124169
Sokkel Karjäärid OÜ, Tornator Eesti OÜ
Sokkel Karjäärid OÜ - Neitla III uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Janno Kuusik
16.03.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Sokkel Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Tornator Eesti OÜ Taotleja / Loa omanik
Järva Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
VIRGE KASELT Kolmas isik
AGU RÄNI Kolmas isik
AGERI AGRO TÜH Kolmas isik
IVO TUHERM Kolmas isik
Marika Tuherm Kolmas isik
ANDRES SURSU Kolmas isik
MADLI SURSU Kolmas isik
Mäebüroo Nord OÜ Kolmas isik
VALDUR JUURIK Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1017616-2 Veronika Valling 13.04.2023 16:29
T-L.MU/1017616 Veronika Valling 16.03.2023 13:52
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124169-18 Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmine Väljaminev korraldus 15.09.2023 Avalik
DM-124169-17 Neitla III uuringuloa eelnõust Sissetulev dokument 08.08.2023 Avalik
DM-124169-16 Arvamus Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 07.08.2023 Avalik
DM-124169-15 Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.08.2023 Avalik
DM-124169-14 Järva Vallavalitsuse kirjale 28.06.2023 nr 6-4/2023/1937-2 seisukoht Sissetulev dokument 19.07.2023 Avalik
DM-124169-13 Taotleja ettepanekust seoses Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega Sissetulev dokument 28.06.2023 Avalik
DM-124169-12 Taotleja ettepaneku edastamine Väljaminev väljaminev kiri 12.06.2023 Avalik
DM-124169-11 Vastuseks kohaliku omavalitsuse tingimuslikule nõusolekule Sissetulev dokument 12.06.2023 Avalik
DM-124169-9 Arvamuse andmine Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 01.06.2023 Avalik
DM-124169-10 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku nõusoleku edastamine (Neitla III uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 01.06.2023 Avalik
DM-124169-8 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Neitla III uuringuruum) Sissetulev dokument 10.05.2023 Avalik
DM-124169-7 Neitla III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2023 Avalik
DM-124169-6 Arvamuse küsimine Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2023 Avalik
DM-124169-5 Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2023 Avalik
DM-124169-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1018109 Sissetulev taotlus 13.04.2023 Avalik
DM-124169-3 Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2023 Avalik
DM-124169-2 MA_vastus_Neitla III uuringuruum_21.03.2023 Sissetulev dokument 21.03.2023 Avalik
DM-124169-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1017616 Sissetulev taotlus 16.03.2023 Avalik