Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124709
Menetlus M-124709
Sokkel Karjäärid OÜ
Sokkel Karjäärid OÜ - Jädivere uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Mihkel Annusver
05.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Sokkel Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Märjamaa Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Eremka OÜ Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Oks Trading OÜ Kolmas isik
Heiling OÜ Kolmas isik
SCA Metsavarad OÜ Kolmas isik
Metsapartner OÜ Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Ingka Investments Estonia OÜ Kolmas isik
LANDEKER OÜ Kolmas isik
Villa Cartelloni OÜ Kolmas isik
Enn Roosi Kolmas isik
JAANUS AURELIUS KANGUR Kolmas isik
TIINA NURMI Kolmas isik
URVE KANGUR Kolmas isik
MARKO OSSEP Kolmas isik
ULVI ZAGURSKAJA Kolmas isik
ENDEL KARITS Kolmas isik
KADRI PENTIKÄINEN Kolmas isik
ANTS HAIDLA Kolmas isik
JAAN LAUBE Kolmas isik
LAURI ALU Kolmas isik
CLAUDIA LENAERTS Kolmas isik
OTTO POPEL Kolmas isik
TRIIN TÄHTLA Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1018521 Veronika Valling 05.05.2023 12:01
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124709-15 Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/519381 andmine Väljaminev korraldus 16.10.2023 Avalik
DM-124709-14 Täpsustuse küsimine Jädivere uuringuruumi tööde teostaja osas ning Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa esmataotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2023 Avalik
DM-124709-13 Jädivere loa eelnõule arvamuse andmine Sissetulev dokument 25.09.2023 Avalik
DM-124709-12 Jädivere uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2023 Avalik
DM-124709-11 Jädivere KOV tingimusliku otsuse ühe kõrvatingimuse vaidlustamine Sissetulev dokument 14.09.2023 Avalik
DM-124709-10 KOV otsus Jädivere vaide rahuldamiseks Sissetulev dokument 13.09.2023 Avalik
DM-124709-9 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku nõusoleku edastamine (Jädivere uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 25.07.2023 Avalik
DM-124709-8 Arvamuse andmine Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 21.07.2023 Avalik
DM-124709-7 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Jädivere uuringuruum) Sissetulev dokument 13.06.2023 Avalik
DM-124709-6 Jädivere uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.05.2023 Avalik
DM-124709-5 Arvamuse küsimine Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 22.05.2023 Avalik
DM-124709-4 Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.05.2023 Avalik
DM-124709-3 Parandus keskkonnaloa taotlusesse (M-124709) Sissetulev dokument 17.05.2023 Avalik
DM-124709-2 MA_vastus_Jädivere uuringuruum_11.05.2023 Sissetulev dokument 11.05.2023 Avalik
DM-124709-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1018521 Sissetulev taotlus 05.05.2023 Avalik