Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124881
Menetlus M-124881
Paged Eesti OÜ
Paged Eesti OÜ - Paged Eesti OÜ spoonitehas
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Maret Põldmaa
23.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Paged Eesti OÜ Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
GeoKes OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1018382-3 Steve Vili 29.09.2023 16:10
T-KL/1018382-2 Steve Vili 01.09.2023 13:36
T-KL/1018382 Igor Karussaar 23.05.2023 10:22
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124881-14 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmine Väljaminev korraldus 08.11.2023 Avalik
DM-124881-12 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2023 Avalik
DM-124881-11 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2023 Avalik
DM-124881-10 vastus kiri DM-124881-8 Sissetulev dokument 02.10.2023 Avalik
DM-124881-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020612 Sissetulev taotlus 29.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.09.2023 - 29.09.2028
DM-124881-8 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2023 Avalik
DM-124881-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020288 Sissetulev taotlus 01.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.09.2023 - 01.09.2028
DM-124881-6 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.08.2023 Avalik
DM-124881-5 Vastus dokumendile Sissetulev dokument 31.07.2023 Avalik
DM-124881-4 Tähtaja pikendamine (L.ÕV/324894) Sissetulev dokument 31.07.2023 Avalik
DM-124881-3 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 16.06.2023 Avalik
DM-124881-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Väljaminev väljaminev kiri 23.05.2023 Avalik
DM-124881-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018382 Sissetulev taotlus 23.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
23.05.2023 - 23.05.2028