Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124976

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124976
Leca Eesti OÜ
Leca Eesti OÜ - Tehas Fibo ExClay- koostamisel
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Jaanika Mölder
31.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Leca Eesti OÜ Taotleja / Loa omanik
Häädemeeste Vallavalitsus Kolmas isik
LEMMA OÜ Kolmas isik
ANNELI SIF-KRUUS Kolmas isik
MARIKA ILJINA Kolmas isik
Erko Ristmäe Kolmas isik
MKM Infra OÜ Kolmas isik
HMG Invest ja Holding OÜ Kolmas isik
Vesmel OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1018126-5 Maret Salak 19.04.2024 15:29
T-KL/1018126-4 Maret Salak 28.02.2024 08:23
T-KL/1018126-3 Maret Salak 21.11.2023 08:51
T-KL/1018126-2 Maret Salak 30.06.2023 10:13
T-KL/1018126 Maret Salak 31.05.2023 13:36
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124976-30 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise eelnõu kohta esitatud arvamuse edastamine ning kompleksloa taotlusele lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.06.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.06.2024 - 17.06.2029
DM-124976-29 Arvamuse andmine Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 13.06.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
13.06.2024 - 13.06.2029
DM-124976-28 ​​Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks​. Menetlustähtaja pikendamine. Väljaminev väljaminev kiri 30.05.2024 Avalik
DM-124976-27 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023668 Sissetulev taotlus 19.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.04.2024 - 19.04.2029
DM-124976-26 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.04.2024 Avalik
DM-124976-25 KemS dokumendid TTJA kirjale nr 11-2/23-10253-021 lisaks Sissetulev dokument 08.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 punktidele 9, 10 ja 17
08.04.2024 - 08.04.2029
DM-124976-24 Leca Eesti OÜ Tehas Fibo ExClay kemikaaliseaduse kohaste dokumentide kooskõlastused (M-124976) Sissetulev dokument 08.04.2024 Avalik
DM-124976-23 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022821 Sissetulev taotlus 28.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.02.2024 - 28.02.2029
DM-124976-22 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2024 Avalik
DM-124976-21 Vastuskiri esitatud arvamusele (05.01.2024 nr DM-124976-19) Sissetulev dokument 17.01.2024 Avalik
DM-124976-20 Arvamuse andmine Leca Eesti Osaühingukeskkonnakompleksloa nr KKL/318414muutmise taotlusele Sissetulev dokument 12.01.2024 Avalik
DM-124976-19 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse kohta esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 05.01.2024 Avalik
DM-124976-18 Leca Eesti OÜ teabelehe kooskõlastuse otsus Sissetulev dokument 02.01.2024 Avalik
DM-124976-17 Leca Eesti OÜ riskianalüüsi kooskõlastamise otsus Sissetulev dokument 02.01.2024 Avalik
DM-124976-16 Menetlus M - 124976 Sissetulev dokument 29.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.12.2023 - 29.12.2099
DM-124976-15 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-124976-14 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-124976-13 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-124976-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020602 Sissetulev taotlus 21.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.11.2023 - 21.11.2028
DM-124976-11 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.11.2023 Avalik
DM-124976-10 Leca Eesti OÜ kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Sissetulev taotlus 17.11.2023 Avalik
DM-124976-9 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.10.2023 Avalik
DM-124976-8 Tähtaja pikendamine (kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine) Sissetulev dokument 18.10.2023 Avalik
DM-124976-7 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 22.09.2023 Avalik
DM-124976-6 Ohtliku ettevõtte dokumentatsioon Sissetulev dokument 05.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.09.2023 - 05.09.2028
DM-124976-5 Vastus dokumendile Sissetulev dokument 24.08.2023 Avalik
DM-124976-4 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 20.07.2023 Avalik
DM-124976-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019437 Sissetulev taotlus 30.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.06.2023 - 30.06.2028
DM-124976-2 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 28.06.2023 Avalik
DM-124976-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018126 Sissetulev taotlus 31.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.05.2023 - 31.05.2028