Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125770
Menetlus M-125770
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Korba liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
09.09.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Paide Linnavalitsus Kolmas isik
ANNELI JUNOLAINEN Kolmas isik
Mäo Põllumajandusühistu Kolmas isik
Aivo Part Kolmas isik
Fixbox OÜ Kolmas isik
IVI RÄNK Kolmas isik
WIPO OÜ Kolmas isik
PEETER LELLSAAR Kolmas isik
Toivo-Mart Rebane Kolmas isik
MARGUS ROODLA Kolmas isik
TIINA PUKK Kolmas isik
Meri-Liis Kaunispaik Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020270 Caspar Rüütel 09.09.2023 13:07
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125770-17 Korba liivakarjääri keskkonnaloa väljastamisest Sissetulev dokument 16.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.02.2024 - 16.02.2029
DM-125770-16 Korba liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 05.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
05.02.2024 - 05.02.2029
DM-125770-15 Seisukoht kohaliku omavalitsuse arvamusele (Korba liivakarjäär) Sissetulev dokument 07.12.2023 Avalik
DM-125770-14 Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa taotluse keskkonnamõjuhindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 05.12.2023 Avalik
DM-125770-13 Paide Linnavolikogu otsuse edastamine Korba liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 04.12.2023 Avalik
DM-125770-12 Arvamuse andmine Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 04.12.2023 Avalik
DM-125770-11 Korba MKLT ja Transpordiamet Sissetulev dokument 28.11.2023 Avalik
DM-125770-10 Arvamuse edastamine (Korba liivakarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 21.11.2023 Avalik
DM-125770-9 Taotlus informatsiooni saamiseks seoses menetlusega DM-125770-1 Sissetulev taotlus 31.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
31.10.2023 - 31.10.2098
DM-125770-8 Arvamus Korba liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 23.10.2023 Avalik
DM-125770-7 Korba liivakarjäär Sissetulev dokument 17.10.2023 Avalik
DM-125770-6 Vastus kirjale „Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine“ Sissetulev dokument 03.10.2023 Avalik
DM-125770-5 Arvamuse küsimine Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2023 Avalik
DM-125770-4 Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2023 Avalik
DM-125770-3 MA_vastusk_Korba_liivakarjäär_14.09.2023 Sissetulev dokument 14.09.2023 Avalik
DM-125770-2 Arvamus Korba liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 11.09.2023 Avalik
DM-125770-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020270 Sissetulev taotlus 09.09.2023 Avalik