Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126237

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126237
GREEN MARINE AS
GREEN MARINE AS - Kiltri tee 12 käitlustehas
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Grethel Parman
25.10.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
GREEN MARINE AS Taotleja / Loa omanik
Maardu Linnavalitsus Kolmas isik
Brandstar OÜ Kolmas isik
Maardu Raudtee Arenduse OÜ Kolmas isik
PETKAM OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020363-4 Silja Holts 19.04.2024 09:49
T-KL/1020363-3 Silja Holts 08.01.2024 12:20
T-KL/1020363-2 Silja Holts 05.12.2023 12:38
T-KL/1020363 Indrek Kajakas 25.10.2023 09:40
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126237-29 GREEN MARINE AS keskkonnaloa nr KL-521112 andmine Väljaminev korraldus 05.06.2024 Avalik
DM-126237-28 GREEN MARINE AS keskkonnaloa nr KL-521112 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.05.2024 Avalik
DM-126237-27 Ohtlike jäätmete õnnetusjuhtumikindlustuse poliis Sissetulev dokument 13.05.2024 Avalik
DM-126237-26 Põlevmaterjalide ladustamisplaan Sissetulev dokument 02.05.2024 Avalik
DM-126237-25 Tootmisohje, parandus Sissetulev dokument 25.04.2024 Avalik
DM-126237-24 Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse lisaandmete kirjale vastamistähtaja korduv pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2024 Avalik
DM-126237-23 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023544 Sissetulev taotlus 19.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.04.2024 - 19.04.2029
DM-126237-22 Vastamistähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 18.04.2024 Avalik
DM-126237-21 Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse lisaandmete kirjale vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.04.2024 Avalik
DM-126237-20 Vastamistähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 03.04.2024 Avalik
DM-126237-19 GREEN MARINE AS keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.03.2024 Avalik
DM-126237-18 Green Marine vastuskiri Maardu Raudtee AS arvamusele Sissetulev dokument 27.02.2024 Avalik
DM-126237-17 Arvamus Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 23.02.2024 Avalik
DM-126237-16 AS Green Marine seisukoha esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2024 Avalik
DM-126237-15 Vastamise tähtaja pikendamine Sissetulev taotlus 16.02.2024 Avalik
DM-126237-14 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 06.02.2024 Avalik
DM-126237-13 SEISUKOHT Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 06.02.2024 Avalik
DM-126237-12 Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.01.2024 Avalik
DM-126237-11 Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks. Väljaminev väljaminev kiri 22.01.2024 Avalik
DM-126237-10 Ladustamise finantstagatise garantiikiri Sissetulev dokument 19.01.2024 Avalik
DM-126237-9 AS Green Marine keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2024 Avalik
DM-126237-8 Vastus dokumendile Sissetulev dokument 08.01.2024 Avalik
DM-126237-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021993 Sissetulev taotlus 08.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.01.2024 - 08.01.2029
DM-126237-6 AS Green Marine keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2023 Avalik
DM-126237-5 Vastus dokumendile Sissetulev dokument 05.12.2023 Avalik
DM-126237-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021551 Sissetulev taotlus 05.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.12.2023 - 05.12.2028
DM-126237-3 AS Green Marine keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2023 Avalik
DM-126237-2 Arvamus GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.11.2023 Avalik
DM-126237-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020363 Sissetulev taotlus 25.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
25.10.2023 - 25.10.2028