Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126258

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126258
Surju PM OÜ
Surju PM OÜ - Surju veiselaut
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Kairi Dräbtsinskaja
30.10.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Surju PM OÜ Taotleja / Loa omanik
Saarde Vallavalitsus Kolmas isik
Roger Puit AS Kolmas isik
BRITT SÄRG Kolmas isik
MARI-ANN KEERME Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020590-2 Kerli Leetsaar 20.12.2023 13:18
T-KL/1020590 Toomas Miller 30.10.2023 08:48
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126258-12 Osaühing Surju PM keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmine Väljaminev korraldus 19.04.2024 Avalik
DM-126258-11 Osaühing Surju PM keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 eelnõude edastamise tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.04.2024 Avalik
DM-126258-10 Osaühing Surju PM Surju veiselauda keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmise menetluses keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2024 Avalik
DM-126258-9 Arvamuse andmine Surju veiselauda keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 15.02.2024 Avalik
DM-126258-8 Arvamuse küsimine Osaühing Surju PM Surju veiselauda keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 08.02.2024 Avalik
DM-126258-7 Arvamuse avaldamine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 18.01.2024 Avalik
DM-126258-6 Surju veiselauda keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126258-5 Surju veiselauda keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2024 Avalik
DM-126258-4 Surju veiselauda keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2024 Avalik
DM-126258-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021649 Sissetulev taotlus 20.12.2023 Avalik
DM-126258-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmise taotluse läbivaatamine ja lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.11.2023 Avalik
DM-126258-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020590 Sissetulev taotlus 30.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.10.2023 - 30.10.2028