Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126500

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126500
KJR OÜ
KJR OÜ - Elamumaa, eramaa. Elamu, abihoone ja ranna kindlustusrajatise ehitusõigus.
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Kai Ginter
22.11.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
KJR OÜ Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
Talimat OÜ Kolmas isik
TIIT TALISOO Kolmas isik
Villi Tõntson Kolmas isik
REIN TÕNTSON Kolmas isik
ANNE KALJULA Kolmas isik
LEA TÕNTSON Kolmas isik
JADVI TÕNTSON Kolmas isik
TARMO TÕNTSON Kolmas isik
Kristjan-Jaak Reigo Kolmas isik
TÕNU KUDDU Kolmas isik
ODIRIUS GRUPP OÜ Kolmas isik
PELSMAR OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1021596 Kristjan-Jaak Reigo 22.11.2023 14:20
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126500-10 OÜ KJR keskkonnaloa nr KL-520675 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 14.02.2024 Avalik
DM-126500-9 OÜ KJR keskkonnaloa nr KL-520675 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 24.01.2024 Avalik
DM-126500-8 Seisukoht OÜ KJR vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 23.01.2024 Avalik
DM-126500-7 Kohaliku omavalitsuse arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2023 Avalik
DM-126500-6 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 18.12.2023 Avalik
DM-126500-5 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 14.12.2023 Avalik
DM-126500-4 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 14.12.2023 Avalik
DM-126500-3 OÜ KJR vee erikasutuse keskkonnaloa edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2023 Avalik
DM-126500-2 OÜ KJR vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2023 Avalik
DM-126500-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021596 Sissetulev taotlus 22.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.11.2023 - 22.11.2028