Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126949

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126949
Eesti Keskkonnateenused AS, Tartumaa Jäätmearendus MTÜ
Eesti Keskkonnateenused AS - Aardlapalu ümberlaadimisjaam
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Tea Pärnik
09.01.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
Tartumaa Jäätmearendus MTÜ Taotleja / Loa omanik
Kambja Vallavalitsus Kooskõlastaja
Kastre Vallavalitsus Kolmas isik
Tartu Linnavalitsus Kolmas isik
PRIIT OJAMAA Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1021336-2 Helen Sõmerik 16.01.2024 18:05
T-KL/1021336 Helen Sõmerik 09.01.2024 13:51
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126949-10 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr L.JÄ/333513 muutmine Väljaminev korraldus 19.04.2024 Avalik
DM-126949-9 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr L.JÄ/333513 muutmise korduv otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaloa taotluse menetlemise tähtaja pikendamine. Väljaminev väljaminev kiri 04.04.2024 Avalik
DM-126949-8 Ettevõtte vastuskiri Sissetulev dokument 03.04.2024 Avalik
DM-126949-7 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr L.JÄ/333513 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.03.2024 Avalik
DM-126949-6 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr L.JÄ/333513 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine ja arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 21.02.2024 Avalik
DM-126949-5 Arvamus Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa muutmise kohta Sissetulev dokument 20.02.2024 Avalik
DM-126949-4 Eesti Keskkonnateenused AS taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2024 Avalik
DM-126949-3 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2024 Avalik
DM-126949-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022396 Sissetulev taotlus 16.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.01.2024 - 16.01.2029
DM-126949-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021336 Sissetulev taotlus 09.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.01.2024 - 09.01.2029