Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127150

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127150
Kamari Hüdro OÜ
Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmine
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Menetlemisel
Kairit Kriis
25.01.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Kamari Hüdro OÜ Taotleja / Loa omanik
Põltsamaa Vallavalitsus Kolmas isik
Advokaadibüroo Koch Partnerid OÜ Kolmas isik
Jaanus Kõrts Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127150-13 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2024 Avalik
DM-127150-12 Kalev Aavik 04.06.2024 e-kiri Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV329251 muutmise eelnõu menetlusest Sissetulev dokument 07.06.2024 Avalik
DM-127150-11 Servituudi seadmise ettepanek Sissetulev dokument 29.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.04.2024 - 29.04.2099
DM-127150-9 Arvamus Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise kohta Sissetulev dokument 19.04.2024 Avalik
DM-127150-10 Põltsamaa Vallavalitsuse arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2024 Avalik
DM-127150-8 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetluses seisukoha küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.04.2024 Avalik
DM-127150-7 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 12.04.2024 Avalik
DM-127150-6 Taotlus kolmandate isikute kaasamiseks ning tähtaja pikendamiseks Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetluses Sissetulev taotlus 11.04.2024 Avalik
DM-127150-5 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 12.03.2024 Avalik
DM-127150-4 Tähtaja pikendamise taotlus Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetluses Sissetulev taotlus 08.03.2024 Avalik
DM-127150-3 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.02.2024 Avalik
DM-127150-2 Tähtaja pikendamise taotlus Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetluses Sissetulev taotlus 13.02.2024 Avalik
DM-127150-1 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 29.01.2024 Avalik