Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127171

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127171
Metsahake OÜ, Vinni Varahaldus OÜ
Metsahake OÜ - Metsahake tööstuspark
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Eve Konsap
29.01.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Metsahake OÜ Taotleja / Loa omanik
Vinni Varahaldus OÜ Taotleja / Loa omanik
Vinni Vallavalitsus Kolmas isik
ER Toode OÜ Kolmas isik
Tammikus OÜ Kolmas isik
Lepikus OÜ Kolmas isik
Vinimex OÜ Kolmas isik
Emajõe Veevärk AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1022423-3 Steve Vili 01.03.2024 12:58
T-KL/1022423-2 Alar Kulp 12.02.2024 13:31
T-KL/1022423 Alar Kulp 29.01.2024 12:44
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127171-13 Vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2024 Avalik
DM-127171-12 tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 10.05.2024 Avalik
DM-127171-11 Meeldetuletus keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse lisaandmete esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.04.2024 Avalik
DM-127171-10 Vastuskiri Sissetulev dokument 15.04.2024 Avalik
DM-127171-9 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.04.2024 Avalik
DM-127171-8 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse kohta seisukoha küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.04.2024 Avalik
DM-127171-7 Vinni Vallavalitsuse arvamus keskkonnaloa muutmistaotlusele Sissetulev dokument 05.04.2024 Avalik
DM-127171-6 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2024 Avalik
DM-127171-5 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2024 Avalik
DM-127171-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023044 Sissetulev taotlus 01.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.03.2024 - 01.03.2029
DM-127171-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022715 Sissetulev taotlus 12.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
12.02.2024 - 12.02.2029
DM-127171-2 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 09.02.2024 Avalik
DM-127171-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022423 Sissetulev taotlus 29.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.01.2024 - 29.01.2029