Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127331

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127331
KESA-AGRO OÜ
KESA-AGRO OÜ - Kolmimäe farm
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Kairi Dräbtsinskaja
12.02.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
KESA-AGRO OÜ Taotleja / Loa omanik
Otepää Vallavalitsus Kolmas isik
METSATERVENDUSE OÜ Kolmas isik
VIIA-MALL KULJUS Kolmas isik
Sanlind OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
MATTI KALLION Kolmas isik
TIINA PIIRISAAR Kolmas isik
HELJU KUTSAR Kolmas isik
ASTRID HÕBE Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1022593-2 Kerli Leetsaar 19.03.2024 12:32
T-KL/1022593 Venda Vihmann 12.02.2024 13:26
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127331-6 OÜ KESA-AGRO keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-198067 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.04.2024 - 19.04.2099
DM-127331-5 OÜ KESA-AGRO keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-198067 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.04.2024 Avalik
DM-127331-4 Kolmimäe veisefarmi keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-198067 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2024 Avalik
DM-127331-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023317 Sissetulev taotlus 19.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.03.2024 - 19.03.2029
DM-127331-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-198067 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2024 Avalik
DM-127331-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022593 Sissetulev taotlus 12.02.2024 Avalik