Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127843

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127843
Dozerland OÜ
Dozerland OÜ-Kassinurme uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Kaidi Karro
19.03.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Dozerland OÜ Taotleja / Loa omanik
Jõgeva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Estonian Sustainable Forestry OÜ Kolmas isik
ROLAND VANAMB Kolmas isik
URMAS VANAMB Kolmas isik
MEELIS KLAOS Kolmas isik
ANDRES KREE Kolmas isik
TIINA SÄÄLIK Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1023242 Heini Viilup 19.03.2024 08:19
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127843-16 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521606 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2024 Avalik
DM-127843-15 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521606 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 20.06.2024 Avalik
DM-127843-14 Arvamuse andmine Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa nr L.MU/521606 eelnõu kohta Sissetulev dokument 06.06.2024 Avalik
DM-127843-13 Kassinurme uuringuruum Sissetulev dokument 05.06.2024 Avalik
DM-127843-12 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.06.2024 Avalik
DM-127843-11 Arvamuse andmine Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 29.05.2024 Avalik
DM-127843-10 Soovin infot Sissetulev dokument 19.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.04.2024 - 19.04.2099
DM-127843-9 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kassinurme uuringuruum) Sissetulev dokument 17.04.2024 Avalik
DM-127843-8 Kassinurme uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Sissetulev dokument 16.04.2024 Avalik
DM-127843-7 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse edastamine riigivara valitsejale kooskõlastuse küsimiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.04.2024 Avalik
DM-127843-6 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Väljaminev väljaminev kiri 09.04.2024 Avalik
DM-127843-5 Kassinurme uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2024 Avalik
DM-127843-4 Kassinurme uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2024 Avalik
DM-127843-3 Kassinurme uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2024 Avalik
DM-127843-2 MA vastus_Kassinurme uuringuruum_25.03.2024 Sissetulev dokument 25.03.2024 Avalik
DM-127843-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023242 Sissetulev taotlus 19.03.2024 Avalik