Taotlused ja menetlused » Menetlus M-128062

Tagasi nimekirja
Menetlus M-128062
Marico Metall OÜ
Marico Metall OÜ - Tõrva valla jäätmejaam
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Ülevaatamisel
Eve Konsap
05.04.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Marico Metall OÜ Taotleja / Loa omanik
Tõrva Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1023280-2 Aira Niinemets 15.05.2024 20:36
T-KL/1023280 Aira Niinemets 05.04.2024 17:05
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-128062-9 Marico Metall OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2024 Avalik
DM-128062-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024126 Sissetulev taotlus 15.05.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.05.2024 - 15.05.2029
DM-128062-7 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.05.2024 Avalik
DM-128062-6 Arvamus Marico Metall OÜ taotlusele Sissetulev dokument 09.05.2024 Avalik
DM-128062-5 Marico Metall OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 26.04.2024 Avalik
DM-128062-4 Vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2024 Avalik
DM-128062-3 Palve tähtaja pikendamiseks Sissetulev taotlus 19.04.2024 Avalik
DM-128062-2 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Väljaminev väljaminev kiri 12.04.2024 Avalik
DM-128062-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023280 Sissetulev taotlus 05.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.04.2024 - 05.04.2029