Taotlused ja menetlused » Menetlus M-128098

Tagasi nimekirja
Menetlus M-128098
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ - Punasoo turbatootmsisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Ülevaatamisel
Valdo Tohver
09.04.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ Taotleja / Loa omanik
Vinni Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1023630 Janno Nõmme 09.04.2024 11:11
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-128098-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine (Punasoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 20.05.2024 Avalik
DM-128098-4 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 20.05.2024 Avalik
DM-128098-3 Punasoo turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmistaotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 26.04.2024 Avalik
DM-128098-2 MA_vastus_AK_Punasoo turbatootmisala_19.04.2024 Sissetulev dokument 19.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
19.04.2024 - 19.04.2029
DM-128098-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023630 Sissetulev taotlus 09.04.2024 Avalik