Taotlused ja menetlused » Menetlus M-128217

Tagasi nimekirja
Menetlus M-128217
Evidensia Loomakliinikud OÜ
Kirjavahetus Evidensia Loomakliinikud OÜ
Kirjavahetus
Lõpetatud
Merilin Šaitor
18.04.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Evidensia Loomakliinikud OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-128217-1 Vet radiograaf VET Eickemeyer  CDR HP Seerianumber 020525-09-00002 utiliseerimisakt SKM_C257i24041810551, Kuusankoski AS Sissetulev dokument 18.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3
18.04.2024 - 18.04.2099