Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-106757
Menetlus M-106757
Epler Lorenz AS
Epler Lorenz AS - Tallinna ohtlike jäätmete käitluskeskus
Kompleksloa muutmine
Ave Jalakas
01.10.2019
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Epler Lorenz AS Taotleja / Loa omanik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Lennuamet Kolmas isik
Rae Vallavalitsus Kolmas isik
Tallinna Lennujaam AS Kolmas isik
Pakendikeskus AS Kolmas isik
Terviseamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1001670-3 Helen Sõmerik 10.12.2020 22:10
T-KKL/1001670-2 Helen Sõmerik 04.10.2019 13:35
T-KKL/1001670 Helen Sõmerik 01.10.2019 18:24
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-106757-17 Suur-Sõjamäe põlevmaterjalide ladustamise plaan Sissetulev dokument 11.03.2022 Avalik
DM-106757-16 Keskkonnaloa taotlusest (Suur-Sõjamäe) Sissetulev dokument 01.03.2021 Avalik
DM-106757-15 Taotlus vastamise tähtaaja pikendamiseks Sissetulev dokument 15.02.2021 Avalik
DM-106757-14 Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2021 Avalik
DM-106757-13 Finantstagatis nr 2020017481 Sissetulev dokument 07.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.01.2021 - 07.01.2026
DM-106757-12 Finantstagatis nr 2020017463 Sissetulev dokument 06.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.01.2021 - 06.01.2026
DM-106757-11 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1003077 Sissetulev taotlus 10.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.12.2020 - 10.12.2025
DM-106757-10 RE: Tagatised Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2020 Avalik
DM-106757-9 Tagatised Sissetulev dokument 06.10.2020 Avalik
DM-106757-8 Seisukoha andmine aktsiaselts Epler & Lorenz keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 04.12.2019 Avalik
DM-106757-7 Keskkonnakompleksloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 07.11.2019 Avalik
DM-106757-6 Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2019 Avalik
DM-106757-5 Lennuameti seisukoht kompleksloa muutmise osas Sissetulev dokument 29.10.2019 Avalik
DM-106757-4 Lennuameti vastus Sissetulev dokument 29.10.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 19
29.10.2019 - 27.10.2094
DM-106757-3 Päring sisendi ja kooskõlastuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.10.2019 Avalik
DM-106757-2 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1001965 Sissetulev taotlus 04.10.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.10.2019 - 04.10.2024
DM-106757-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1001670 Sissetulev taotlus 01.10.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.10.2019 - 01.10.2024