Taotlused ja menetlused » Menetlus M-107452

Tagasi nimekirja
Menetlus M-107452
VALMAP GRUPP AS
VALMAP GRUPP AS - Lagesoo turbamaardla
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Anu Holvandus
07.01.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
VALMAP GRUPP AS Taotleja / Loa omanik
Tõrva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandusamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
TSENTRUM AGRO OÜ Kolmas isik
Dammix Mets OÜ Kolmas isik
METSATERVENDUSE OÜ Kolmas isik
Mare Veski Kolmas isik
Priidu Habicht Kolmas isik
Hellen-Aino Karu Kolmas isik
Tiina Rillo Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1002315-3 Hindrek Mõts 19.02.2020 10:33
T-KL/1002315-2 Hindrek Mõts 29.01.2020 15:03
T-KL/1002315 Hindrek Mõts 07.01.2020 16:12
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-107452-13 Keskkonnaloa muutmisest teavitamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2020 Avalik
DM-107452-12 Keskkonnaloa nr VALM 004 muutmine Väljaminev korraldus 20.04.2020 Avalik
DM-107452-11 Keskkonnaloa nr VALM 004 muutmise eelnõu avalikustamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 01.04.2020 Avalik
DM-107452-10 Keskkonnaloa nr VALM 004 muutmise eelnõu kaaskiri (Lagesoo) Väljaminev väljaminev kiri 01.04.2020 Avalik
DM-107452-9 Soovib postiga teavitusi edasise menetluse kohta Sissetulev taotlus 06.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.03.2020 - 06.03.2095
DM-107452-8 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 21.02.2020 Avalik
DM-107452-7 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse avalikustamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 21.02.2020 Avalik
DM-107452-6 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 21.02.2020 Avalik
DM-107452-5 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1002794 Sissetulev taotlus 19.02.2020 Avalik
DM-107452-4 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine (Lagesoo turbaraba) Väljaminev väljaminev kiri 30.01.2020 Avalik
DM-107452-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1002341 Sissetulev taotlus 29.01.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.01.2020 - 29.01.2025
DM-107452-2 Keskkonnaloa taotluse täiendamine (Lagesoo turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 08.01.2020 Avalik
DM-107452-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1002315 Sissetulev taotlus 07.01.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.01.2020 - 07.01.2025