Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109116
Menetlus M-109116
Metropol Group OÜ
Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (L.MK.JÄ-51672) muutmine
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Viktoria Burtin
12.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Metropol Group OÜ Taotleja / Loa omanik
Järva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
TarMets AS Kolmas isik
Ingka Investments Estonia OÜ Kolmas isik
Rebruk Farm OÜ Kolmas isik
Paistevälja OÜ Kolmas isik
Jaanus Volter Kolmas isik
Sigmar Suu Kolmas isik
Taotlused

Ei leitud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109116-18 Jalgsema karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine Väljaminev korraldus 07.08.2020 Avalik
DM-109116-17 Jalgsema maardla Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2020 Avalik
DM-109116-16 Jalgsema karjäär Sissetulev dokument 14.07.2020 Avalik
DM-109116-15 Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu ja eelhinnangu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.07.2020 Avalik
DM-109116-14 Taotluse kontroll Maa-ameti poolt 08.07.2020 Sissetulev dokument 08.07.2020 Avalik
DM-109116-13 Parandatud graafiliste lisade edastamine Maa-ametile Väljaminev väljaminev kiri 07.07.2020 Avalik
DM-109116-12 Jalgsema taotluse kohta lisainfo küsimine ja puudused 02.07.2020 Väljaminev väljaminev kiri 02.07.2020 Avalik
DM-109116-11 Taotluse kontroll Maa-ameti poolt Sissetulev dokument 02.07.2020 Avalik
DM-109116-10 Menetluse jooksul laekunud ettepaneku edastamine loa taotleja arvamuse saamiseks 23.04.2020 Väljaminev väljaminev kiri 30.06.2020 Avalik
DM-109116-9 Arvamuse andmine Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 09.06.2020 Avalik
DM-109116-8 Jalgsema täiendatud graafilised lisad 22.05.2020 Sissetulev dokument 23.05.2020 Avalik
DM-109116-7 Vastus kirjale 14.04.2020 nr DM-109116- Sissetulev dokument 23.04.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
23.04.2020 - 23.04.2095
DM-109116-6 Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Sissetulev dokument 21.04.2020 Avalik
DM-109116-5 Arvamuse küsimine Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 15.04.2020 Avalik
DM-109116-4 Mäeeraldise plaani ja läbilõigete esitamise aeg Sissetulev dokument 14.04.2020 Avalik
DM-109116-3 Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2020 Avalik
DM-109116-2 Jalgsema karjääri kaevandamisloa graafilistest lisadest Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2020 Avalik
DM-109116-1 Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK.JÄ-51672 pikendamise taotlus Sissetulev taotlus 31.03.2020 Avalik