Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109150
Menetlus M-109150
Enefit Kaevandused AS
Enefit Kaevandused AS - Estonia kaevandus (KMIN-054)
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Julia Dubova
16.11.2020

Seotud KMH menetlus: KMH00216 (KMH loataotluse menetlemisel)

AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Seotud KMH menetlus: KMH02008 (KMH loataotluse menetlemisel)

AS Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa taotluste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll    
Enefit Kaevandused AS Taotleja / Loa omanik
Alutaguse Vallavalitsus Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kooskõlastaja
Põllumajandusamet Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
Eestimaa Looduse Fond SA Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109150-17 Estonia kaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-054 muutmine ning veeloa nr L.VV/327879 ja jäätmeloa nr L.JÄ/328112 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 18.12.2020 Avalik
DM-109150-16 Arvamus Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 18.12.2020 Avalik
DM-109150-15 Nõusolek Estonia Kaevanduse keskkonnaloa muutmise eelnõudega Sissetulev dokument 18.12.2020 Avalik
DM-109150-14 Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.12.2020 Avalik
DM-109150-13 Arvamus Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 14.12.2020 Avalik
DM-109150-12 Seisukoht Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 09.12.2020 Avalik
DM-109150-11 Arvamuse küsimine Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 23.10.2020 Avalik
DM-109150-10 Vastus päringule Enefit Kaevandused AS kaevandusloa nr KMIN-054 kohta Sissetulev dokument 25.08.2020 Avalik
DM-109150-9 Vastus pöördumisele seoses Estonia kaevanduse keskkonnaloaga nr KMIN-054 Väljaminev väljaminev kiri 24.08.2020 Avalik
DM-109150-8 Päring Enefit Kaevandused AS kaevandusloa nr KMIN-054 kohta Sissetulev dokument 19.08.2020 Avalik
DM-109150-7 Estonia kaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 30.07.2020 Avalik
DM-109150-6 Arvamuse küsimine Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.06.2020 Avalik
DM-109150-5 Maavarade kaevandamise keskkonnalubade nr KMIN-054 ja KMIN-073 muutmise menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2020 Avalik
DM-109150-4 Maavara kaevandamise keskkonnalubade nr KMIN-054 ja KMIN-073 muutmisest Sissetulev dokument 21.05.2020 Avalik
DM-109150-3 Maavara kaevandamise keskkonnalubade nr KMIN-054 ja KMIN-074 muutmisest Väljaminev väljaminev kiri 12.05.2020 Avalik
DM-109150-2 Arvamus Estonia kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-054 muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 03.04.2020 Avalik
DM-109150-1 Taotlus maavara kaevandamise loa KMIN 054 punkti 10.14 muutmiseks Sissetulev taotlus 31.03.2020 Avalik