Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109162

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109162
Haakeri OÜ
Haakeri dolomiidikarjäär SAAM-009 muutmine-Haakeri OÜ
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Carmen Tau
31.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Haakeri OÜ Taotleja / Loa omanik
Saaremaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Janar Mai Kolmas isik
Eve Kombe Kolmas isik
Meelis Kombe Kolmas isik
Ain Kaldre Kolmas isik
Ants Kaju Kolmas isik
Aado Haandi Kolmas isik
Dagaz OÜ Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
J.Viru Markšeideribüroo OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Saare Kivitööstus OÜ Kolmas isik
Kahtel Trans OÜ Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109162-48 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.06.2021 Avalik
DM-109162-47 Keskkonnaloa nr SAAM-009 muutmine Väljaminev korraldus 22.06.2021 Avalik
DM-109162-46 Haakeri dolokivikarjääri 2017-2019. a korrigeeritud mahu aruanded Sissetulev dokument 17.06.2021 Avalik
DM-109162-45 Keskkonnaloa eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks (Haakeri dolokivikarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 04.06.2021 Avalik
DM-109162-44 Täiendatud hinnangu edastamine (Haakeri dolokivikarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.05.2021 - 27.05.2096
DM-109162-43 Lisateabe esitamine Haakeri dolokivikarjääri kohta Sissetulev dokument 26.05.2021 Avalik
DM-109162-42 Vastuskiri Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.05.2021 - 11.05.2096
DM-109162-41 Lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.05.2021 Avalik
DM-109162-40 Haakeri dolomiidikarjäärist Sissetulev dokument 27.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.04.2021 - 27.04.2096
DM-109162-39 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloast Sissetulev dokument 26.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.04.2021 - 26.04.2096
DM-109162-38 Lisateabe esitamine (Haakeri dolomiidikarjäär) Sissetulev dokument 22.04.2021 Avalik
DM-109162-37 Lisateabe küsimine (Haakeri dolokivikarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2021 Avalik
DM-109162-36 MA_vastusk_Haakeri_dolomiidikarjäär_19.04.2021 Sissetulev dokument 19.04.2021 Avalik
DM-109162-35 Haakeri dolomiidikarjääri kaevandamisloa graafiliste lisade korrigeerimine Sissetulev dokument 14.04.2021 Avalik
DM-109162-34 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõjuhindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 30.03.2021 Avalik
DM-109162-33 Vastuskiri Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta esitatud kommentaaridele Väljaminev väljaminev kiri 16.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
16.03.2021 - 16.03.2096
DM-109162-32 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõust Sissetulev dokument 23.02.2021 Avalik
DM-109162-31 Seisukohtade edastamine selgituste saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 18.02.2021 Avalik
DM-109162-30 Vastus Selgase karjääri keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise eelnõule Sissetulev dokument 15.02.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
15.02.2021 - 15.02.2096
DM-109162-29 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamise arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2021 Avalik
DM-109162-28 Lisateave Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Sissetulev dokument 22.12.2020 Avalik
DM-109162-27 Lisateabe küsimine Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlemiseks ning menetlustähtaja ja eelhinnangu tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2020 Avalik
DM-109162-26 Haakeri dolomiidikarjääri lähiümbruse põhjavee uuringu programmist Sissetulev dokument 17.11.2020 Avalik
DM-109162-25 Vastus pöördumisele seoses Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusega Sissetulev dokument 05.11.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.11.2020 - 05.11.2095
DM-109162-24 Haakeri dolomiidikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.10.2020 Avalik
DM-109162-23 Lisateabe esitamine Haakeri dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmiseks Sissetulev dokument 09.10.2020 Avalik
DM-109162-22 Lisateabe küsimine Haakeri dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.09.2020 Avalik
DM-109162-21 Põhjaveekomisjoni istungi protokoll nr 183 (Haakeri karjäär) Sissetulev dokument 31.08.2020 Avalik
DM-109162-20 Arvamuse andmine Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 27.08.2020 Avalik
DM-109162-19 Arvamuse avaldamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2020 Avalik
DM-109162-18 Arvamuse avaldamiseks pikenduse palumine (Haakeri dolomiidikarjäär) Sissetulev dokument 03.08.2020 Avalik
DM-109162-17 Vastus teabe küsimisele Sissetulev dokument 16.07.2020 Avalik
DM-109162-16 Haakeri dolomiidikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.07.2020 Avalik
DM-109162-15 Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise menetluse kohta esitatud küsimustest Väljaminev väljaminev kiri 06.07.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.07.2020 - 06.07.2095
DM-109162-14 Hinnangu küsimine Põhjaveekomisjonilt Väljaminev väljaminev kiri 03.07.2020 Avalik
DM-109162-13 Teabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.07.2020 Avalik
DM-109162-12 Ekspertarvamusest Haakeri dolomiidikarjääri kaevandamise mõjule Sissetulev dokument 25.06.2020 Avalik
DM-109162-11 Selgituse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.06.2020 Avalik
DM-109162-9 Ekspertarvamus Haakeri dolomiidikarjääri kohta Sissetulev dokument 10.06.2020 Avalik
DM-109162-8 Vastus kirjale nr DM-109162-7 Sissetulev dokument 10.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
10.06.2020 - 10.06.2095
DM-109162-10 Selgase karjäär Sissetulev dokument 10.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
10.06.2020 - 10.06.2095
DM-109162-7 Haakeri dolokivikarjääriga seotud lisaandmete esitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.06.2020 - 01.06.2095
DM-109162-6 Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.06.2020 Avalik
DM-109162-5 Haakeri dolomiidikarjääri eksperthinnang Sissetulev dokument 19.05.2020 Avalik
DM-109162-4 Lisateabe esitamine menetluses DM-109162 Sissetulev dokument 07.05.2020 Avalik
DM-109162-3 Lisateabe küsimine eksperthinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2020 Avalik
DM-109162-2 Lisateabe esitamine Haakeri dolomiidikarjääri kaevandamisloa muutmiseks Sissetulev dokument 08.04.2020 Avalik
DM-109162-1 Lisateave Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele Sissetulev taotlus 31.03.2020 Avalik