Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109202
Menetlus M-109202
ERA Valduse AS
Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlemine
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Viktoria Burtin
16.03.2020

Seotud KMH menetlus: KMH00920 (KMH loataotluse menetlemisel)

Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll    
ERA Valduse AS Taotleja / Loa omanik
Rapla Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Rapla Mets OÜ Kolmas isik
Ingka Investments Estonia OÜ Kolmas isik
Welz Eco Land OÜ Kolmas isik
A&P Mets AS Kolmas isik
Sindlivabrik OÜ Kolmas isik
LANDEKER OÜ Kolmas isik
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109202-17 Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse ja keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamine Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2022 Avalik
DM-109202-16 Hagudi KMH programmi ennistamisest Sissetulev dokument 17.10.2022 Avalik
DM-109202-15 Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 12.09.2022 Avalik
DM-109202-14 Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2022 Avalik
DM-109202-13 Maavara kaevandamise loa taotluse peatamisest Hagudi turbamaardlas Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2021 Avalik
DM-109202-12 Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 07.09.2021 Avalik
DM-109202-11 Maavara kaevandamise loa taotlemise peatamine Hagudi turbamaardlas Sissetulev dokument 25.08.2021 Avalik
DM-109202-10 KOV küsimus - Maavara kaevandamise loa taotlemise peatamine Hagudi turbamaardlas Sissetulev dokument 23.08.2021 Avalik
DM-109202-9 Rapla Vallavalitsuse ettepanekust Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa menetluse lõpetamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.05.2021 Avalik
DM-109202-8 Ettepanek Hagudi turbatootmise maavara kaevandamise keskkonnaloa menetluse lõpetamiseks Sissetulev dokument 16.04.2021 Avalik
DM-109202-7 Hagudi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.06.2020 Avalik
DM-109202-6 16.03.2020 esitatud esialgne Hagudi turbatootmisala taotlus (kaaskirjas teiste alade aastamäära vähendamisest) Sissetulev taotlus 28.05.2020 Avalik
DM-109202-5 RMK kooskõlastus tee osas Sissetulev dokument 28.05.2020 Avalik
DM-109202-4 Avalikus kasutuses olevast metsateest 18.05.2020 Väljaminev väljaminev kiri 18.05.2020 Avalik
DM-109202-3 Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 11.05.2020 Avalik
DM-109202-2 Hagudi turbatootmisala kaevandamisloa taotluse täiendamisest Väljaminev väljaminev kiri 16.04.2020 Avalik
DM-109202-1 Hagudi turbatootmisala täiendatud kaevandamisloa taotlus 23.03.2020 Sissetulev taotlus 16.04.2020 Avalik