Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109218
Menetlus M-109218
MV Turvas OÜ
Saikla turbatootmisala SAAM-019 muutmine_MV Turvas OÜ
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Merike Rosin
28.12.2018
Menetlusosalised
Nimi Roll    
MV Turvas OÜ Taotleja / Loa omanik
Saaremaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Põllumajandusamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused

Ei leitud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109218-9 Maa-ameti arvamus (Saikla turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaluba SAAM-019) Sissetulev dokument 10.08.2020 Avalik
DM-109218-8 Saikla turbatootmisala keskkonnaloa muutmine Väljaminev korraldus 06.08.2020 Avalik
DM-109218-6 Keskkonnaloa eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 06.07.2020 Avalik
DM-109218-5 Koigi turbamaardla Saikla turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2020 Avalik
DM-109218-4 Nõusolek Saikla turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangule Sissetulev dokument 07.05.2020 Avalik
DM-109218-3 Arvamuse küsimine Saikla turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2020 Avalik
DM-109218-1 Korrigeeritud Saikla turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus Sissetulev taotlus 02.04.2020 Avalik