Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109238
Menetlus M-109238
K.A.T. Ko AS
Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Merike Rosin
06.06.2019
Menetlusosalised
Nimi Roll    
K.A.T. Ko AS Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Urmas Esna Kolmas isik
Vilve Holzberg Kolmas isik
Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ Kolmas isik
Päraküla selts MTÜ Kolmas isik
Roheline Pärnumaa MTÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Terviseamet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Rahandusministeerium Kolmas isik
Advokaadibüroo RASK OÜ Kolmas isik
Inga Ilves Kolmas isik
Roland Kuusik Kolmas isik
Päästame Eesti Metsad MTÜ Kolmas isik
Muinsuskaitseamet Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Meris OÜ Kolmas isik
Vesmel OÜ Kolmas isik
Helgi Rannak Kolmas isik
AILI KUUSK Kolmas isik
Margo Tootmaa Kolmas isik
Ruth Vene Kolmas isik
Angela Valner Kolmas isik
IRINA STARŽINSKAJA Kolmas isik
JEKATERINA STARŽINSKAJA Kolmas isik
JULIA STARŽINSKAJA Kolmas isik
VITALI STARŽINSKI Kolmas isik
Taotlused

Ei leitud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109238-63 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa andmisest keeldumine ja keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamine Väljaminev korraldus 14.07.2023 Avalik
DM-109238-60 Päraküla selts MTÜ seisukoha edastamine (Päraküla liivakarjäär) Sissetulev dokument 28.06.2023 Avalik
DM-109238-59 Arvamuse avaldamine Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 27.06.2023 Avalik
DM-109238-58 Arvamuse avaldamine Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 27.06.2023 Avalik
DM-109238-57 Päraküla selts MTÜ arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse eelnõu kohta Sissetulev dokument 27.06.2023 Avalik
DM-109238-56 Aktsiaselts K.A.T. & Ko seisukoht Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 27.06.2023 Avalik
DM-109238-55 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse otsuse eelnõu kohta. Sissetulev dokument 22.06.2023 Avalik
DM-109238-54 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele tehtud otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 22.06.2023 Avalik
DM-109238-53 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2023 Avalik
DM-109238-52 MTÜ Päraküla selts taotlus ja ekspertiis Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa menetluses Sissetulev dokument 02.02.2023 Avalik
DM-109238-51 Keskkonnamõju hindamise algatamine Aktsiaseltsi K.A.T. & Ko Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2022 Avalik
DM-109238-50 Arvamus Päraküla liivakarjääri KMH eelhinnangule Sissetulev dokument 07.03.2022 Avalik
DM-109238-49 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise muudetud eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 03.03.2022 Avalik
DM-109238-48 Rahvaalgatus.ee selgitustaotluse vastus Väljaminev väljaminev kiri 28.02.2022 Avalik
DM-109238-47 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse KMH muudetud eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 25.02.2022 Avalik
DM-109238-46 Pöördumise edastamine (Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus) Sissetulev dokument 23.02.2022 Avalik
DM-109238-45 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) muudetud eelhinnang Sissetulev dokument 14.02.2022 Avalik
DM-109238-44 Arvamuse küsimine Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise muudetud eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 04.02.2022 Avalik
DM-109238-43 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 31.01.2022 Avalik
DM-109238-42 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 27.12.2021 Avalik
DM-109238-41 Taotluse ja seisukoha esitamine keskkonnaloa menetluses nr M-109238 Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-109238-40 Arvamus Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa keskkonnamõju hindamise eelhinnangule Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-109238-39 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse KMH eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-109238-38 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse KMH eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 15.12.2021 Avalik
DM-109238-37 Seisukoht Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnangule Sissetulev dokument 29.11.2021 Avalik
DM-109238-36 Arvamuse küsimine Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 22.11.2021 Avalik
DM-109238-35 Kaasamine Päraküla liivakarjääri, Kivimäe II kruusakarjääri ja Tõitoja II liivakarjääri kaevandamisloa menetlustesse Sissetulev dokument 09.11.2021 Avalik
DM-109238-34 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või selle algatamata jätmise otsuse esitamise tähtaja pikendamine ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 10.09.2021 Avalik
DM-109238-33 Vastuskiri info küsimisele seoses Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa menetlemisega Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2021 Avalik
DM-109238-32 Päraküla selts MTÜ seisukoht Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa menetluses Sissetulev dokument 31.03.2021 Avalik
DM-109238-31 Info küsimine seoses Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa menetlemisega Sissetulev dokument 22.03.2021 Avalik
DM-109238-30 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamisest Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2021 Avalik
DM-109238-29 Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 18.02.2021 Avalik
DM-109238-28 Seisukoht Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 15.02.2021 Avalik
DM-109238-27 Seisukoht Päraküla liivakarjääri osas Sissetulev dokument 03.02.2021 Avalik
DM-109238-26 Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või selle algatamata jätmise otsuse esitamise tähtaja pikendamine ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2020 Avalik
DM-109238-25 Seisukoht Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlusele Sissetulev dokument 28.12.2020 Avalik
DM-109238-24 Vastuskiri Keskkonnaameti 06.11.2020 kirjale nr DM-109238-21 Sissetulev dokument 02.12.2020 Avalik
DM-109238-23 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine (Päraküla) Väljaminev väljaminev kiri 18.11.2020 Avalik
DM-109238-22 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 17.11.2020 Avalik
DM-109238-21 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisest Väljaminev väljaminev kiri 06.11.2020 Avalik
DM-109238-20 Vastamistähtaja pikendamine (Päraküla) Väljaminev väljaminev kiri 03.11.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.11.2020 - 03.11.2095
DM-109238-19 Vastus teabenõudele (Päraküla) Väljaminev väljaminev kiri 14.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.10.2020 - 14.10.2095
DM-109238-18 Päraküla elanike pöördumine seoses AS K.A.T. & Ko maavara kaevandamise loa taotlusega Sissetulev dokument 09.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.10.2020 - 09.10.2095
DM-109238-17 Vastuskiri Väljaminev vastuskiri 06.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.10.2020 - 06.10.2095
DM-109238-16 Arvamuse avaldamine Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 25.09.2020 Avalik
DM-109238-15 Päraküla liivakarjääri eksperthinnangu asjus Sissetulev dokument 23.09.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
23.09.2020 - 23.09.2095
DM-109238-14 Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 15.09.2020 Avalik
DM-109238-13 Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 08.09.2020 Avalik
DM-109238-12 Päraküla liivakarjääri eksperthinnang Sissetulev dokument 17.08.2020 Avalik
DM-109238-11 Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.07.2020 Avalik
DM-109238-10 Lisateabe küsimine Päraküla liivakarjääri taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 16.07.2020 Avalik
DM-109238-9 Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 15.06.2020 Avalik
DM-109238-8 Lisaandmete esitamine (Pärküla karjäär) Sissetulev dokument 10.06.2020 Avalik
DM-109238-7 Arvamuse küsimine kohaliku omavalitsuse tingimuste kohta Väljaminev väljaminev kiri 09.06.2020 Avalik
DM-109238-6 Arvamuse avaldamine Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 28.05.2020 Avalik
DM-109238-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 14.05.2020 Avalik
DM-109238-4 Vastamistähtaja pikendamine (Päraküla liivakarjääri kaevandusloa taotlus) Sissetulev dokument 11.05.2020 Avalik
DM-109238-3 Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2020 Avalik
DM-109238-2 Päraküla liivakarjääri eksperthinnang Sissetulev dokument 02.04.2020 Avalik
DM-109238-1 Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus Sissetulev taotlus 02.04.2020 Avalik