Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109266

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109266
TorfEst OÜ
Nurme IV turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
27.03.2019

Seotud KMH menetlus: KMH00919 (KMH loataotluse menetlemisel)

Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
TorfEst OÜ Taotleja / Loa omanik
Tori Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109266-3 MA_vastus_AK_Nurme IV turbatootmisala_09.12.2021 Sissetulev dokument 09.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
09.12.2021 - 09.12.2026
DM-109266-2 Nurme IV turbatootmisala keskkonnaloa taotlus Sissetulev taotlus 03.04.2020 Avalik