Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109290

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109290
KIIRKANDUR AS
Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
29.06.2018

Seotud KMH menetlus: KMH00618 (KMH loataotluse menetlemisel)

Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
KIIRKANDUR AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109290-36 Keskkonnaloa nr KL-508104 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 18.04.2024 Avalik
DM-109290-35 Arvamuse avaldamine Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 08.04.2024 Avalik
DM-109290-34 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.03.2024 Avalik
DM-109290-33 MA_vastusk_Kauoja_liivakarjäär_08.02.2024 Sissetulev dokument 08.02.2024 Avalik
DM-109290-32 Korrigeeritud taotlusmaterjalid Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 26.01.2024 Avalik
DM-109290-31 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine ja Maa-ameti seisukoha edastamine Väljaminev väljaminev kiri 22.01.2024 Avalik
DM-109290-30 MA_vastusk_AK_Kauoja_liivakarjäär_14.01.2024 Sissetulev dokument 15.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
15.01.2024 - 14.01.2029
DM-109290-29 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa muudetud taotlusmaterjalide esitamine (M-109290) Sissetulev dokument 03.01.2024 Avalik
DM-109290-28 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.11.2023 Avalik
DM-109290-27 Menetlustähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 07.07.2023 Avalik
DM-109290-26 Ettepanekud Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 07.07.2023 Avalik
DM-109290-25 Arvamuse andmiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-109290-24 Arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 12.01.2023 Avalik
DM-109290-23 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa kõrvaltingimustest Väljaminev väljaminev kiri 04.01.2023 Avalik
DM-109290-22 Arvamuse avaldamine Kauoja liivakarjääri keskkonaloa eelnõude kohta Sissetulev dokument 22.11.2022 Avalik
DM-109290-21 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-109290-20 Eelnõude kohta arvamuse avaldamiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev vastuskiri 25.10.2022 Avalik
DM-109290-19 Täiendav arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus (Kauoja liivakarjäär) Sissetulev dokument 25.10.2022 Avalik
DM-109290-18 Täiendav arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 24.10.2022 Avalik
DM-109290-17 Arvamuse avaldamiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev vastuskiri 10.10.2022 Avalik
DM-109290-16 Arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 10.10.2022 Avalik
DM-109290-15 Arvamuse andmine Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 05.10.2022 Avalik
DM-109290-14 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Avalik
DM-109290-13 Kauoja liivakarjäärja keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 08.09.2022 Avalik
DM-109290-12 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.07.2022 Avalik
DM-109290-11 Vastus teabenõudele Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.06.2022 - 14.06.2097
DM-109290-10 Info küsimine Kauoja liivakarjääri kohta Sissetulev dokument 13.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.06.2022 - 13.06.2097
DM-109290-9 Saarde Vallavalitsuse otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 19.05.2022 Avalik
DM-109290-8 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja täiendav pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 02.05.2022 Avalik
DM-109290-7 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.03.2022 Avalik
DM-109290-6 Arvamuse andmine Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 18.02.2022 Avalik
DM-109290-5 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.12.2021 Avalik
DM-109290-4 KAUOJA KARJÄÄR KORR PLAAN EH2000 2018 LISA 3 Sissetulev dokument 16.12.2021 Avalik
DM-109290-3 MA_vastus_AK_Kauoja liivakarjäär_11.10.2021 Sissetulev dokument 11.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS §53 lg 1
11.10.2021 - 11.10.2026
DM-109290-2 Kauoja liivakarjääri kohta Sissetulev dokument 13.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.05.2020 - 13.05.2095
DM-109290-1 Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotlus Sissetulev taotlus 06.04.2020 Avalik