Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109290
Menetlus M-109290
KIIRKANDUR AS
Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Aare Mark
29.06.2018
Menetlusosalised
Nimi Roll    
KIIRKANDUR AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused

Ei leitud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109290-28 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.11.2023 Avalik
DM-109290-27 Menetlustähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 07.07.2023 Avalik
DM-109290-26 Ettepanekud Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 07.07.2023 Avalik
DM-109290-25 Arvamuse andmiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-109290-24 Arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 12.01.2023 Avalik
DM-109290-23 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa kõrvaltingimustest Väljaminev väljaminev kiri 04.01.2023 Avalik
DM-109290-22 Arvamuse avaldamine Kauoja liivakarjääri keskkonaloa eelnõude kohta Sissetulev dokument 22.11.2022 Avalik
DM-109290-21 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-109290-20 Eelnõude kohta arvamuse avaldamiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev vastuskiri 25.10.2022 Avalik
DM-109290-19 Täiendav arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus (Kauoja liivakarjäär) Sissetulev dokument 25.10.2022 Avalik
DM-109290-18 Täiendav arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 24.10.2022 Avalik
DM-109290-17 Arvamuse avaldamiseks tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev vastuskiri 10.10.2022 Avalik
DM-109290-16 Arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 10.10.2022 Avalik
DM-109290-15 Arvamuse andmine Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 05.10.2022 Avalik
DM-109290-14 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Avalik
DM-109290-13 Kauoja liivakarjäärja keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 08.09.2022 Avalik
DM-109290-12 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.07.2022 Avalik
DM-109290-11 Vastus teabenõudele Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.06.2022 - 14.06.2097
DM-109290-10 Info küsimine Kauoja liivakarjääri kohta Sissetulev dokument 13.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.06.2022 - 13.06.2097
DM-109290-9 Saarde Vallavalitsuse otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 19.05.2022 Avalik
DM-109290-8 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja täiendav pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 02.05.2022 Avalik
DM-109290-7 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.03.2022 Avalik
DM-109290-6 Arvamuse andmine Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 18.02.2022 Avalik
DM-109290-5 Kauoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.12.2021 Avalik
DM-109290-4 KAUOJA KARJÄÄR KORR PLAAN EH2000 2018 LISA 3 Sissetulev dokument 16.12.2021 Avalik
DM-109290-3 MA_vastus_AK_Kauoja liivakarjäär_11.10.2021 Sissetulev dokument 11.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS §53 lg 1
11.10.2021 - 11.10.2026
DM-109290-2 Kauoja liivakarjääri kohta Sissetulev dokument 13.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.05.2020 - 13.05.2095
DM-109290-1 Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotlus Sissetulev taotlus 06.04.2020 Avalik