Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109850
Menetlus M-109850
O-I Estonia AS
O-I Estonia AS - Imara-Tabina liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Aulis Saarnits
07.05.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
O-I Estonia AS Taotleja / Loa omanik
Võru Vallavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1003589-2 Piret Toonpere 18.06.2020 19:51
T-KL/1003589 Piret Toonpere 07.05.2020 11:00
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109850-8 Muudetud keskkonnaloa nr L.MK/323847 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 19.10.2020 Avalik
DM-109850-7 Keskkonnaloa eelnõu esitamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks, menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.09.2020 Avalik
DM-109850-6 Kaevandamisjäätmekava kinnitamine Väljaminev korraldus 28.08.2020 Avalik
DM-109850-5 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine, arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.08.2020 - 06.08.2025
DM-109850-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004181 Sissetulev taotlus 18.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.06.2020 - 18.06.2025
DM-109850-3 Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 15.06.2020 Avalik
DM-109850-2 MA_vastus_Tabina IV liivakarjäär_28.05.2020 Sissetulev dokument 28.05.2020 Avalik
DM-109850-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1003589 Sissetulev taotlus 07.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.05.2020 - 07.05.2025