Taotlused ja menetlused » Menetlus M-108879

Tagasi nimekirja
Menetlus M-108879
Kagu-Eesti Turvas AS
Kagu-Eesti Turvas AS - Kurgsoo I turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Anu Holvandus
11.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Kagu-Eesti Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Võru Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandusamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Järve Varahalduse OÜ Kolmas isik
HTP Holding OÜ Kolmas isik
Matheus OÜ Kolmas isik
Kalle Kreevald Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1002547-2 Maarja-Liis Salumäe 13.04.2020 18:46
T-KL/1002547 Maarja-Liis Salumäe 11.03.2020 15:45
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-108879-9 Keskkonnaloa nr VO-010 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 25.05.2020 Avalik
DM-108879-8 Keskkonnaloa nr VO-010 muutmine Väljaminev korraldus 25.05.2020 Avalik
DM-108879-7 Keskkonnaloa nr VO-010 muutmise eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2020 Avalik
DM-108879-6 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Kurgsoo I turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 17.04.2020 Avalik
DM-108879-5 Keskkonnaloa taotluse avalikustamine (Kurgsoo I turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 17.04.2020 Avalik
DM-108879-4 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Kurgsoo I) Väljaminev väljaminev kiri 17.04.2020 Avalik
DM-108879-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1003254 Sissetulev taotlus 13.04.2020 Avalik
DM-108879-2 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine (Kurgsoo I) Väljaminev väljaminev kiri 18.03.2020 Avalik
DM-108879-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1002547 Sissetulev taotlus 11.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.03.2020 - 11.03.2025