Taotlused ja menetlused » Menetlus M-110515

Tagasi nimekirja
Menetlus M-110515
ERA Valduse AS
ERA Valduse AS - Orgita turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Marii Leinberg
30.06.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
ERA Valduse AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kolmas isik
Märjamaa Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Orgita Põld OÜ Kolmas isik
A&P Mets AS Kolmas isik
Põllumajandusamet Kolmas isik
Männiku Farm OÜ Kolmas isik
Kasti Mõis OÜ Kolmas isik
Lembe Lindsalu Kolmas isik
Helge Tali Kolmas isik
Ilvi Nõojärv Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004285 Marge Uppin 30.06.2020 15:20
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-110515-8 Muudetud keskkonnaloa nr Rapm-015 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 19.11.2020 Avalik
DM-110515-7 Keskkonnaloa eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2020 Avalik
DM-110515-6 Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2020 Avalik
DM-110515-5 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2020 Avalik
DM-110515-4 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2020 Avalik
DM-110515-3 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2020 Avalik
DM-110515-2 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 20.07.2020 Avalik
DM-110515-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004285 Sissetulev taotlus 30.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.06.2020 - 30.06.2025