Taotlused ja menetlused » Menetlus M-110672

Tagasi nimekirja
Menetlus M-110672
YIT Eesti AS
Ülgase savikarjääri pikendamine 30 a, Jõelähtme YIT Eesti AS
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Moonika Aunpuu
06.07.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
YIT Eesti AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004351-2 Heini Viilup 28.07.2020 17:36
T-KL/1004351 Heini Viilup 06.07.2020 16:37
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-110672-8 Keskkonnaloa nr KMIN-031 pikendamise korralduse väljastamine Väljaminev korraldus 02.10.2020 Avalik
DM-110672-7 Kallavere (Ülgase) maardla Ülgase savikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2020 Avalik
DM-110672-6 Seisukohad Ülgase savikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 14.08.2020 Avalik
DM-110672-5 Arvamus Ülgase savikarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu ning KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 11.08.2020 Avalik
DM-110672-4 Keskkonnaloa eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2020 Avalik
DM-110672-3 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1004560 Sissetulev taotlus 28.07.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.07.2020 - 28.07.2025
DM-110672-2 Taotluse täiendamine (Ülgase savikarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 14.07.2020 Avalik
DM-110672-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1004351 Sissetulev taotlus 06.07.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.07.2020 - 06.07.2025