Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111360

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111360
Paide Vesi AS
õigusnormidega vastavusse viimine (Imavere, Käsukonna, L.VV/329421)
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Geidi Rõõm
31.08.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Paide Vesi AS Taotleja / Loa omanik
Järva Vallavalitsus Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Terviseamet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111360-2 Keskkonnaloa nr L.VV/329421 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 21.09.2020 Avalik
DM-111360-1 Keskkonnaloa nr L.VV/329421 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2020 Avalik