Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111594

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111594
Glassense AS
Klaasimeister AS - Klaasimeistri klaasitehas
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Geidi Rõõm
18.09.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Glassense AS Taotleja / Loa omanik
Kose Vallavalitsus Kooskõlastaja
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1003145-2 Urmas Puusepp 20.10.2020 13:56
T-KL/1003145 Urmas Puusepp 18.09.2020 11:51
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111594-9 Keskkonnaloa nr KL-509895 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 29.12.2020 Avalik
DM-111594-8 Keskkonnaloa nr KL-509895 andmise korraldus Väljaminev korraldus 29.12.2020 Avalik
DM-111594-7 Keskkonnaloa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2020 Avalik
DM-111594-6 Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2020 Avalik
DM-111594-5 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2020 Avalik
DM-111594-4 Lisateabe esitamine Sissetulev dokument 20.10.2020 Avalik
DM-111594-3 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1005345 Sissetulev taotlus 20.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.10.2020 - 20.10.2025
DM-111594-2 Lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.10.2020 Avalik
DM-111594-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1003145 Sissetulev taotlus 18.09.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.09.2020 - 18.09.2025