Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111711

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111711
TNC-Components OÜ
Osaühing TNC-Components - Kohtla-Järve, Ehitajate tn 130a
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Age Kaljuorg
28.09.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
TNC-Components OÜ Taotleja / Loa omanik
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1003981-5 Tatjana Toper 14.10.2021 12:41
T-KL/1003981-4 Tatjana Toper 31.08.2021 15:11
T-KL/1003981-3 Tatjana Toper 05.05.2021 17:37
T-KL/1003981-2 Tatjana Toper 22.12.2020 15:44
T-KL/1003981 Tatjana Toper 28.09.2020 16:18
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111711-16 Keskkonnaloa nr L.ÕV/327164 muutmise ja vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/327618 kehtetuks tunnistamise korraldus Väljaminev korraldus 25.11.2021 Avalik
DM-111711-15 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.11.2021 Avalik
DM-111711-14 Vastus lisateabe küsimise kirjale Sissetulev dokument 15.10.2021 Avalik
DM-111711-13 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009736 Sissetulev taotlus 14.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.10.2021 - 14.10.2026
DM-111711-12 Lisaandmete küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.10.2021 Avalik
DM-111711-11 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2021 Avalik
DM-111711-10 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2021 Avalik
DM-111711-9 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009021 Sissetulev taotlus 31.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.08.2021 - 31.08.2026
DM-111711-8 Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 15.06.2021 Avalik
DM-111711-7 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007225 Sissetulev taotlus 05.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.05.2021 - 05.05.2026
DM-111711-6 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 05.03.2021 Avalik
DM-111711-5 Keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 05.03.2021 Avalik
DM-111711-4 Keskkonnaloa taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 20.01.2021 Avalik
DM-111711-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005695 Sissetulev taotlus 22.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.12.2020 - 22.12.2025
DM-111711-2 Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 30.10.2020 Avalik
DM-111711-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1003981 Sissetulev taotlus 28.09.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.09.2020 - 28.09.2025