Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114378

Tagasi nimekirja
Menetlus M-114378
Tariston AS
AS Tariston - Tammi ABT
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Age Kaljuorg
07.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tariston AS Taotleja / Loa omanik
Saue Vallavalitsus Kolmas isik
GeoKes OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005447-3 Steve Vili 05.03.2021 12:58
T-KL/1005447-2 Steve Vili 03.03.2021 15:30
T-KL/1005447 Steve Vili 07.01.2021 17:25
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114378-14 Muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV/325314 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2021 Avalik
DM-114378-13 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325314 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 11.05.2021 Avalik
DM-114378-12 Arvamus AS Tariston keskkonnaloa nr L.ÕV/325314 eelnõudele Sissetulev dokument 07.05.2021 Avalik
DM-114378-11 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2021 Avalik
DM-114378-10 Arvamuse andmine AS Tariston keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 16.04.2021 Avalik
DM-114378-9 Arvamuse esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2021 Avalik
DM-114378-8 Taotlus arvamuse esitamise tähtaja pikendamiseks Sissetulev taotlus 08.04.2021 Avalik
DM-114378-7 Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2021 Avalik
DM-114378-6 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2021 Avalik
DM-114378-5 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1007331 Sissetulev taotlus 05.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.03.2021 - 05.03.2026
DM-114378-4 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1007297 Sissetulev taotlus 03.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.03.2021 - 03.03.2026
DM-114378-3 Meeldetuletus lisateabe esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.02.2021 Avalik
DM-114378-2 Lisateabe küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.01.2021 Avalik
DM-114378-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1005447 Sissetulev taotlus 07.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.01.2021 - 07.01.2026