Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114521

Tagasi nimekirja
Menetlus M-114521
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ - Niibi turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Carmen Tau
20.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ Taotleja / Loa omanik
Lääne-Nigula Vallavalitsus Kooskõlastaja
Salajõe Külaselts Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Mare Urbas Kolmas isik
Eha Suits Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006737-3 Evelin Krekker 22.01.2021 12:06
T-KL/1006737-2 Evelin Krekker 22.01.2021 09:02
T-KL/1006737 Evelin Krekker 20.01.2021 14:58
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114521-22 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmine Väljaminev korraldus 10.01.2022 Avalik
DM-114521-21 Arvamuse andmine Niibi turbatootmisala keskkonnaloa nr LMKL-005 korralduse eelnõu ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 17.12.2021 Avalik
DM-114521-20 Vastuseks Niibi turbatootmisala keskkonnaloa andmise otsuse eelnõudele Sissetulev dokument 10.12.2021 Avalik
DM-114521-19 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2021 Avalik
DM-114521-18 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2021 Avalik
DM-114521-17 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 05.11.2021 Avalik
DM-114521-16 Vastus pöördumisele Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse dokumendi nr DM-114521-14 kohta Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.11.2021 - 02.11.2096
DM-114521-15 Küsimused ja arvamused KOTKAS infosüsteemi dokument: DM-11414 521- Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine (eelnõu 27.09.2021) kohta Sissetulev dokument 21.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.10.2021 - 21.10.2096
DM-114521-14 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2021 Avalik
DM-114521-13 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.06.2021 Avalik
DM-114521-12 RMK kooskõlastus Niibi turbatootmisala settetiikide asukohtade kohta Sissetulev dokument 25.05.2021 Avalik
DM-114521-11 Kodaniku mure Niibi turbatootmisala settetiikide ja väljalasu osas Sissetulev dokument 10.05.2021 Avalik
DM-114521-10 Maa-ameti seisukoht settetiikide ja väljalasu väljaspool maardlat asumise osas Sissetulev dokument 07.05.2021 Avalik
DM-114521-9 Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2021 Avalik
DM-114521-8 Arvamuse andmine täiendatud Niibi turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 25.03.2021 Avalik
DM-114521-7 Täiendatud Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2021 Avalik
DM-114521-6 Täiendatud Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2021 Avalik
DM-114521-5 Kokkulepe veetrasside rajamiseks Sissetulev dokument 12.02.2021 Avalik
DM-114521-4 Lääne-Nigula Vallavalitsuse nõusolek koos eritingimustega ja KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ vastus vallavalitsusele Sissetulev dokument 04.02.2021 Avalik
DM-114521-3 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006777 Sissetulev taotlus 22.01.2021 Avalik
DM-114521-2 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006775 Sissetulev taotlus 22.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.01.2021 - 22.01.2026
DM-114521-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006737 Sissetulev taotlus 20.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.01.2021 - 20.01.2026