Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114548

Tagasi nimekirja
Menetlus M-114548
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ - Niibi III turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Merike Rosin
22.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ Taotleja / Loa omanik
Lääne-Nigula Vallavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006773 Evelin Krekker 22.01.2021 09:05
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114548-4 Keskkonnaloa nr LMKL-003 muutmine Väljaminev korraldus 16.02.2021 Avalik
DM-114548-3 Vastuseks Niibi III turbatootmisala keskkonnaloa ja selle muutmise eelnule Sissetulev dokument 11.02.2021 Avalik
DM-114548-2 Niibi III turbatootmisala keskkonnaloa muutmise eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.02.2021 Avalik
DM-114548-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006773 Sissetulev taotlus 22.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.01.2021 - 22.01.2026