Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114590
Menetlus M-114590
SKP Invest OÜ
SKP Invest OÜ -Ala-Palo IV uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Aulis Saarnits
26.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
SKP Invest OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Rõuge Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Transpordiamet Kooskõlastaja
Tiiu Salumets Kolmas isik
Avalor Invest OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1006841 Ain Põldvere 26.01.2021 15:46
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114590-11 Ala-Palo IV uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/517203 andmine Väljaminev korraldus 10.11.2022 Avalik
DM-114590-10 Ala-Palo IV uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/517203 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.10.2022 Avalik
DM-114590-9 Vaideotsus Rõuge Vallavolikogu 25.01.2022 otsuse nr 1-3/6 "Arvamus Ala-Palo IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta" kehtetuks tunnistamise nõudes Sissetulev dokument 24.03.2022 Avalik
DM-114590-8 SKP Invest OÜ vaie Rõuge Vallavalitsuse 25. jaanuari 2022 a. otsusele nr 1-3/6 (Arvamus Ala-Palo IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta) Sissetulev dokument 10.02.2022 Avalik
DM-114590-7 Arvamus Ala-Palo IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 07.02.2022 Avalik
DM-114590-6 Riigivara valitseja kooskõlastus (Ala-Palo IV uuringuruum) Sissetulev dokument 07.02.2022 Avalik
DM-114590-5 Ala-Palo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2022 Avalik
DM-114590-4 Ala-Palo IV uuringuruumi taotlusele riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2021 Avalik
DM-114590-3 Ala-Palo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.12.2021 Avalik
DM-114590-2 MA_vastus_Ala-Palo_uuringuruum_01.03.2021 Sissetulev dokument 01.03.2021 Avalik
DM-114590-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1006841 Sissetulev taotlus 26.01.2021 Avalik