Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114817
Menetlus M-114817
TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS - Soodevahe IV uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Anu Sihv
16.02.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Rae Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Keskkonnaministeerium Kooskõlastaja
Mobix Systems OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Gutman Gutman OÜ Kolmas isik
PrügiAbi OÜ Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
TALLINNA VESI AS Kolmas isik
Barensholm OÜ Kolmas isik
Avistock OÜ Kolmas isik
Heveli Koppelmaa Kolmas isik
Saide Hiio Kolmas isik
Toomas Schwartzstein Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1007117 Andres Kask 16.02.2021 15:38
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114817-28 Geoloogilise uuringu loa andmine Soodevahe IV uuringuruumis Väljaminev korraldus 12.10.2022 Avalik
DM-114817-27 Geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2022 Avalik
DM-114817-26 Seisukoht Soodevahe IV geoloogilise uuringuloa väljastamise tingimuste osas Sissetulev dokument 12.09.2022 Avalik
DM-114817-25 Seisukoha edastamine Soodevahe IV geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 22.08.2022 Avalik
DM-114817-24 Arvamuse avaldamine Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 17.08.2022 Avalik
DM-114817-23 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-114817-22 Riigi huvi olemasolust teavitamine Soodevahe II, III ja IV uuringuruumide uuringulubade menetluses Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2022 Avalik
DM-114817-21 Keskkonnaministri seisukoht Soodevahe II, III ja IV uuringuruumide geoloogilise uuringu loa taotluste menetlustes Sissetulev dokument 26.01.2022 Avalik
DM-114817-20 Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 24.01.2022 Avalik
DM-114817-19 Vastamise tähtaja pikendamine (Soodevahe II, III ja IV) Sissetulev dokument 18.01.2022 Avalik
DM-114817-18 Riigi huvi väljaselgitamine Soodevahe IV uuringuruumi uuringuloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2021 Avalik
DM-114817-17 Vastus 30.11.2021 kirjadele nr DM-114817-16, DM-114814-18, DM-114815-16 Sissetulev dokument 15.12.2021 Avalik
DM-114817-16 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2021 Avalik
DM-114817-15 Soodevahe (DM-114817-13) Sissetulev dokument 23.11.2021 Avalik
DM-114817-14 Vastamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.11.2021 Avalik
DM-114817-13 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-114817-12 Rae Vallavalitsuse vaideotsuse edastamine (Soodevahe IV) Sissetulev dokument 29.06.2021 Avalik
DM-114817-11 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.06.2021 Avalik
DM-114817-10 Teavitus vaide esitamise kohta Rae Vallavalitsuse 20 aprill 2021 korraldusele nr 574 (Soodevahe IV) Sissetulev dokument 14.05.2021 Avalik
DM-114817-9 Seisukoha küsimine Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2021 Avalik
DM-114817-8 Arvamuse avaldamine Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.04.2021 Avalik
DM-114817-7 Arvamus Soodevahe IV uuringuruumi kohta Sissetulev dokument 30.03.2021 Avalik
DM-114817-6 Arvamus Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.03.2021 Avalik
DM-114817-5 Soodevahe IV uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114817-4 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114817-3 Soodevahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114817-2 MA_vastus_Soodevahe_IV_uuringuruum_22.02.2021 Sissetulev dokument 22.02.2021 Avalik
DM-114817-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1007117 Sissetulev taotlus 16.02.2021 Avalik