Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114843
Menetlus M-114843
Päide Liiv OÜ
Päide Liiv OÜ - Veltsi IV uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Liis Jääger
16.03.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Päide Liiv OÜ Taotleja / Loa omanik
Rakvere Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Peep Nõggo Kolmas isik
Ain Sild Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Advokaadibüroo Kaevando Partnerid OÜ Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1007149 Raido Allsaar 18.02.2021 17:07
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114843-56 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/513315 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 14.10.2022 Avalik
DM-114843-55 Täiendatud Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2022 Avalik
DM-114843-54 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2022 Avalik
DM-114843-53 Täiendav seisukoht geoloogilise uuringuloa väljastamise kohta Veltsi IV uuringuruumis Sissetulev dokument 22.07.2022 Avalik
DM-114843-52 Seisukoha esitamise ja Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 14.07.2022 Avalik
DM-114843-51 Taotlus arvamuse esitamise tähtaja pikendamiseks (Veltsi IV uuringuruum) Sissetulev dokument 14.07.2022 Avalik
DM-114843-50 Seisukoha küsimine geoloogilise uuringuloa väljastamise kohta Veltsi IV uuringuruumis Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2022 Avalik
DM-114843-49 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 07.06.2022 Avalik
DM-114843-48 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.03.2022 Avalik
DM-114843-47 OÜ Päide Liiv seisukoht Muinsuskaitseameti arvamusele Veltsi IV menetluses Sissetulev dokument 18.03.2022 Avalik
DM-114843-46 Muinsuskaitseameti seisukoha edastamine arvamuse avaldamiseks (Veltsi IV) Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2022 Avalik
DM-114843-45 Muinsuskaitseameti seisukoht geoloogilise uuringuloa väljastamise kohta Veltsi IV uuringuruumis Sissetulev dokument 28.02.2022 Avalik
DM-114843-44 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 31.01.2022 Avalik
DM-114843-43 Seisukoha küsimine geoloogilise uuringuloa väljastamise kohta Veltsi IV uuringuruumis Väljaminev väljaminev kiri 31.01.2022 Avalik
DM-114843-42 OÜ Päide Liiv seisukoht Keskkonnaameti 10.12.2021.a kirjas DM-114843-41 tehtud ettepaneku osas (Veltsi IV) Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-114843-41 Vastuseks 15.11.2021 esitatud seisukohale Väljaminev vastuskiri 10.12.2021 Avalik
DM-114843-40 Vastus (Veltsi II uuringuruum) Sissetulev dokument 10.12.2021 Avalik
DM-114843-39 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.11.2021 Avalik
DM-114843-38 OÜ Päide Liiv arvamus 01.11.2021.a Veltsi IV geoloogilise uuringu loa väljastamise korralduse ja loa eelnõude eelnõude osas Sissetulev dokument 17.11.2021 Avalik
DM-114843-37 Seisukoht Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa kohta Sissetulev dokument 08.11.2021 Avalik
DM-114843-36 Täiendatud Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2021 Avalik
DM-114843-35 Veltsi IV menetlus (Päide Liiv OÜ) Sissetulev dokument 21.10.2021 Avalik
DM-114843-34 Keskkonnaameti vastus 15.10.21 e-kirja teel esitatud päringule. Väljaminev vastuskiri 15.10.2021 Avalik
DM-114843-33 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusest (Päide Liiv OÜ) Sissetulev dokument 15.10.2021 Avalik
DM-114843-32 Päide Liiv OÜ arvamus Keskkonnaameti poolt 21.09.2021.a esitatud dokumentide osas ja taotluse Sissetulev dokument 07.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
07.10.2021 - 07.10.2096
DM-114843-31 Vastuseks 07.09.2021 esitatud seisukohale Väljaminev vastuskiri 21.09.2021 Avalik
DM-114843-30 Rakvere Vallavolikogu 15.09.2021 otsuse nr 33 ja Muinsuskaitseameti 19.09.2021 seisukoha edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2021 Avalik
DM-114843-29 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõule arvamuse avaldamisele tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 20.09.2021 Avalik
DM-114843-28 Muinsuskaitseameti seisukoht Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 20.09.2021 Avalik
DM-114843-27 Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute loa taotlusele Veltsi IV uuringuruumis Sissetulev dokument 20.09.2021 Avalik
DM-114843-26 Veltsi VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse üle otsustamise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.09.2021 Avalik
DM-114843-25 Arvamus Veltsi IV geoloogilise uuringu loa eelnõudele Sissetulev dokument 07.09.2021 Avalik
DM-114843-24 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.09.2021 Avalik
DM-114843-23 Vastuseks 26.08.2021 kirjale nr 8-3/511-1 Väljaminev vastuskiri 31.08.2021 Avalik
DM-114843-22 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusmaterjalidele arvamuse andmine Sissetulev dokument 27.08.2021 Avalik
DM-114843-21 Veltsi VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmiseks tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 03.08.2021 Avalik
DM-114843-20 Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 03.08.2021 Avalik
DM-114843-19 Riigivara valitseja kooskõlastus (Veltsi IV uuringuruum) Sissetulev dokument 03.08.2021 Avalik
DM-114843-18 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine (Veltsi IV uuringuruum) Sissetulev dokument 02.08.2021 Avalik
DM-114843-17 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusmaterjalidele arvamuse andmise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 27.07.2021 Avalik
DM-114843-16 Veltsi VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmiseks tähtaja seadmine Väljaminev väljaminev kiri 15.07.2021 Avalik
DM-114843-15 Vastuseks esitatud seisukohale Väljaminev vastuskiri 14.07.2021 Avalik
DM-114843-14 Riigi huvi väljaselgitamine Veltsi IV geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusel Väljaminev väljaminev kiri 07.07.2021 Avalik
DM-114843-13 Selgitustaotlusele vastamise tähtaja pikendamine (Veltsi IV) Väljaminev vastuskiri 16.06.2021 Avalik
DM-114843-12 OÜ Päide Liiv seisukoht Veltsi IV geoloogilise uuringuloa menetluses Sissetulev dokument 20.05.2021 Avalik
DM-114843-11 Arvamuse andmise tähtaja pikenemine (Veltsi IV uuringuruum) Väljaminev vastuskiri 08.04.2021 Avalik
DM-114843-10 Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusmaterjalidele arvamuse andmise tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 07.04.2021 Avalik
DM-114843-9 Veltsi IV uuringuruumist Sissetulev dokument 05.04.2021 Avalik
DM-114843-8 Muinsuskaitseameti seisukoht Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele Sissetulev dokument 30.03.2021 Avalik
DM-114843-7 Arvamus Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.03.2021 Avalik
DM-114843-6 Arvamuse küsimine Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 16.03.2021 Avalik
DM-114843-5 Veltsi VI uuringuruumi riigivaravalitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.03.2021 Avalik
DM-114843-4 Veltsi VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.03.2021 Avalik
DM-114843-3 Veltsi VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 16.03.2021 Avalik
DM-114843-2 MA_vastus_Veltsi IV uuringuruum_25.02.2021 Sissetulev dokument 25.02.2021 Avalik
DM-114843-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1007149 Sissetulev taotlus 18.02.2021 Avalik