Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115375
Menetlus M-115375
5DEhitus OÜ
5DEhitus OÜ(TEEARU GRUPP OÜ) - Kobratu II liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Aare Mark
07.04.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
5DEhitus OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tartu Vallavalitsus Kooskõlastaja
Transpordiamet Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kooskõlastaja
Eesti Teed AS Kolmas isik
MANTRUM OÜ Kolmas isik
SPK INVESTEERINGUD OÜ Kolmas isik
Jüri Somelar Kolmas isik
Nikolai Jakovlev Kolmas isik
Jaak Lomp Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007705 Tarmo Aru 07.04.2021 11:29
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115375-27 Meeldetuletus 5DEhitus OÜ-le Sissetulev dokument 15.03.2023 Avalik
DM-115375-26 Arvamuse andmise tähtaja pikendamisest Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2023 Avalik
DM-115375-25 Vastamistähtaja pikendamine Sissetulev dokument 14.03.2023 Avalik
DM-115375-24 Keskkonnaloa KL-518403 andmine Kobratu II liivakarjääri mäeeraldisele Väljaminev korraldus 10.03.2023 Avalik
DM-115375-23 Seisukoht Kobratu II liivakarjääri keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 08.03.2023 Avalik
DM-115375-22 Arvamus Kobaratu II liivakarjääri keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõule Sissetulev dokument 07.03.2023 Avalik
DM-115375-21 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2023 Avalik
DM-115375-19 5DEhitus OÜ Kobratu II kaevandamisjäätmekava kinnitamine Väljaminev korraldus 30.01.2023 Avalik
DM-115375-18 Kobratu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 12.12.2022 Avalik
DM-115375-17 Seisukoht Kobratu II liivamaardlas Kobratu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 12.12.2022 Avalik
DM-115375-16 Arvamuse küsimine keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Kobratu II liivakarjäärile Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2022 Avalik
DM-115375-15 Arvamus maavara kaevandamisloa taotluse kohta (Kobratu II) Sissetulev dokument 14.11.2022 Avalik
DM-115375-14 KOV arvamus kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 14.11.2022 Avalik
DM-115375-13 Seisukoha küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Kobratu II liivakarjääris menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 19.11.2021 Avalik
DM-115375-12 Tartu Vallavalitsuse vaideotsus Sissetulev dokument 19.11.2021 Avalik
DM-115375-11 OÜ Teearu Grupp vaie Tartu Vallavalitsuse korraldusele 27.05.2021 nr 507 (Kobratu II liivakarjäär) Sissetulev dokument 14.06.2021 Avalik
DM-115375-10 OÜ Teearu Grupp vaie Tartu Vallavalitsuse korraldusele nr 507 (27.05.2021) Sissetulev dokument 10.06.2021 Avalik
DM-115375-9 Seisukoha küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Kobratu II liivakarjääris menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 02.06.2021 Avalik
DM-115375-8 Arvamus Kobratu II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.06.2021 Avalik
DM-115375-7 Vastuväited Kobratu II karjääri kaevandamise loa menetlusse võtmise osas Sissetulev dokument 18.05.2021 Avalik
DM-115375-6 Muinsuskaitseameti arvamus (Kobratu II mäeeraldis) Sissetulev dokument 06.05.2021 Avalik
DM-115375-5 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2021 Avalik
DM-115375-4 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2021 Avalik
DM-115375-3 Kobratu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2021 Avalik
DM-115375-2 MA_vastus_Kobratu_II_liivakarjäär_13.04.2021 Sissetulev dokument 13.04.2021 Avalik
DM-115375-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007705 Sissetulev taotlus 07.04.2021 Avalik