Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115648
Menetlus M-115648
Põllumaade Ost OÜ
Põllumaade Ost OÜ - Miti II kruusakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Aare Mark
05.05.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Põllumaade Ost OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Otepää Vallavalitsus Kooskõlastaja
Elva Vallavalitsus Kolmas isik
KIIRKANDUR AS Kolmas isik
Kasesirmik OÜ Kolmas isik
Valga Puu OÜ Kolmas isik
PALUPERA-AGRO OÜ Kolmas isik
Tava Mets OÜ Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Andrus Pastak Kolmas isik
Eda Kisand Kolmas isik
Martin Miks Kolmas isik
Karina Kallas Kolmas isik
Katrina Kallas Kolmas isik
Merike Alep Kolmas isik
Maavarauuringud OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008056 Karin Visk 05.05.2021 18:50
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115648-35 Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Miti II kruusakarjääri mäeeraldisele Väljaminev korraldus 09.09.2022 Avalik
DM-115648-34 Keskkonnaameti vastus 02.08.2022 arvamusele Miti II kruusakarjääri keskkonnaloa andmise eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 29.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.08.2022 - 29.08.2097
DM-115648-33 Arvamus Miti II kruusakarjääri keskkonnaloa väljastamise eelnõu kohta ja selgitustaotlus Sissetulev dokument 02.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.08.2022 - 02.08.2097
DM-115648-32 Arvamus Miti II keskkonnaloa nr KL-516344 andmise kohta Sissetulev dokument 26.07.2022 Avalik
DM-115648-31 OÜ Põllumaade Ost Miti II kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-516344 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.07.2022 Avalik
DM-115648-30 Miti II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-115648-29 Miti II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 10.06.2022 Avalik
DM-115648-28 Vastus Keskkonnaameti kirjale Sissetulev dokument 23.05.2022 Avalik
DM-115648-27 Lisateabe küsimine Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2022 Avalik
DM-115648-26 Arvamuse andmine Sissetulev dokument 20.04.2022 Avalik
DM-115648-25 Arvamuse edastamine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Sissetulev dokument 08.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.04.2022 - 08.04.2097
DM-115648-24 Arvamuse avaldamine Miti II kruusakarjäärist läbipääsu tagamise osas Sissetulev dokument 06.04.2022 Avalik
DM-115648-23 Arvamuse avaldamine (Miti II kruusakarjäärist läbipääsud) Sissetulev dokument 30.03.2022 Avalik
DM-115648-22 Arvamus Miti II maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta Sissetulev dokument 15.03.2022 Avalik
DM-115648-21 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise täiendatud eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 09.03.2022 Avalik
DM-115648-20 Keskkonnaameti vastus Teie selgitustaotlusele Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.03.2022 - 01.03.2097
DM-115648-19 Miti II uus korrastamise plaan Sissetulev dokument 15.02.2022 Avalik
DM-115648-18 Lisateabe küsimine Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse korrastatud maa plaani kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.02.2022 Avalik
DM-115648-17 Selgitustaotlus ja arvamus Miti II kruusakarjääri KMH eelnõu kohta Sissetulev dokument 28.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.01.2022 - 28.01.2097
DM-115648-16 Selgitustaotluse ja taotluse edastamine Otepää vallale Miti II kruusakarjääri ning Palupera-Miti-Puka tee küsimustes Sissetulev dokument 21.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.01.2022 - 21.01.2097
DM-115648-15 Otepää vallale selgitustaotlus Miti II kruusakarjääri ja taotluse Palupera-Miti-Puka tee küsimustes Sissetulev dokument 21.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.01.2022 - 21.01.2097
DM-115648-14 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 07.01.2022 Avalik
DM-115648-13 Miti II keskkonnaloa eksperthinnang Sissetulev dokument 29.12.2021 Avalik
DM-115648-12 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 18.11.2021 Avalik
DM-115648-11 DM-115648-10 Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 17.11.2021 Avalik
DM-115648-10 Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 10.11.2021 Avalik
DM-115648-9 Lisateabe küsimine Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2021 Avalik
DM-115648-8 Elva Vallavalitsuse arvamus Miti karjääride kohta Sissetulev dokument 11.08.2021 Avalik
DM-115648-7 Keskkonnaameti vastus Miti II kaevandamisloa menetluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 18.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.06.2021 - 18.06.2096
DM-115648-6 Ettepanekud ja vastuväited Miti II kruusakarjääri loa menetluses Sissetulev dokument 10.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
10.06.2021 - 10.06.2096
DM-115648-5 Märgukiri Miti II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse kohta Sissetulev dokument 21.05.2021 Avalik
DM-115648-4 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.05.2021 Avalik
DM-115648-3 Miti II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.05.2021 Avalik
DM-115648-2 MA_vastus_Miti II kruusakarjäär_11.05.2021 Sissetulev dokument 11.05.2021 Avalik
DM-115648-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008056 Sissetulev taotlus 05.05.2021 Avalik