Taotlused ja menetlused » Menetlus M-101552

Tagasi nimekirja
Menetlus M-101552
TALLINNA VESI AS
TALLINNA VESI AS - Reoveepuhastusjaama settekäitluskompleks, komposteerimisväljak
Kompleksloa esmataotlus
Lõpetatud
Diana Enkeli
30.01.2019
Menetlusosalised
Nimi Roll
TALLINNA VESI AS Taotleja / Loa omanik
Tallinna Keskkonnaamet Kooskõlastaja
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1000477-5 Tiina Kärner 28.08.2020 15:33
T-KKL/1000477-4 Tiina Kärner 09.01.2020 16:17
T-KKL/1000477-3 Tiina Kärner 10.06.2019 09:49
T-KKL/1000477-2 Tiina Kärner 04.03.2019 10:41
T-KKL/1000477 Tiina Kärner 22.11.2018 11:38
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-101552-26 TALLINNA VESI AS keskkonnakompleksloa menetluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 06.11.2020 Avalik
DM-101552-25 Arvamus keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 eelnõu kohta Sissetulev dokument 06.10.2020 Avalik
DM-101552-24 Keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 andmine Väljaminev korraldus 02.10.2020 Avalik
DM-101552-23 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.09.2020 Avalik
DM-101552-22 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1002960 Sissetulev taotlus 28.08.2020 Avalik
DM-101552-21 Andmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 13.04.2020 Avalik
DM-101552-20 Menetlustähtaja pikendamine (täpsustav kiri) Sissetulev dokument 06.04.2020 Avalik
DM-101552-19 Menetluse tähtaja pikendamisest Sissetulev dokument 31.03.2020 Avalik
DM-101552-18 Lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2020 Avalik
DM-101552-16 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1001739 Sissetulev taotlus 09.01.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.01.2020 - 09.01.2025
DM-101552-15 Andmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2019 Avalik
DM-101552-14 Taotluse esitamise tähtaeg Sissetulev dokument 09.12.2019 Avalik
DM-101552-13 Andmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 16.10.2019 Avalik
DM-101552-12 AS Tallinna Vesi vastus kirjale keskkonnakompleksloa taotlusele lisaandmete küsimine Sissetulev dokument 01.10.2019 Avalik
DM-101552-11 Keskkonnakompleksloa taotlusele lisaandmete küsimine Väljaminev vastuskiri 04.07.2019 Avalik
DM-101552-9 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1001654 Sissetulev taotlus 10.06.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.06.2019 - 10.06.2024
DM-101552-10 Täiendava teabe küsimine Sissetulev dokument 10.06.2019 Avalik
DM-101552-8 Täiendava teabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 30.04.2019 Avalik
DM-101552-7 AS Tallinna Vesi kompleksloa taotlusmaterjalide läbivaatamine Sissetulev dokument 28.03.2019 Avalik
DM-101552-6 Kompleksloa taotluse edastamine arvamuse andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2019 Avalik
DM-101552-5 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1001027 Sissetulev taotlus 04.03.2019 Avalik
DM-101552-4 Kompleksloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 21.02.2019 Avalik
DM-101552-3 Keskkonnakompleksloa taotluse puuduste kõrvaldamine Sissetulev dokument 30.01.2019 Avalik
DM-101552-2 Keskkonnakompleksloa taotluse tagastamine puuduste kõrvaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2018 Avalik
DM-101552-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000477 Sissetulev taotlus 22.11.2018 Avalik