Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115950
Menetlus M-115950
Päide Liiv OÜ
Päide Liiv OÜ - Veltsi II liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Liis Jääger
15.07.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Päide Liiv OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Rakvere Vallavalitsus Kooskõlastaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kooskõlastaja
Keskkonnaministeerium Kooskõlastaja
Verston OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Ain Sild Kolmas isik
Peep Nõggo Kolmas isik
Edward Heinsaar Kolmas isik
Madlen-Inara Heinsaar Kolmas isik
Elina Rinaldi Kolmas isik
Advokaadibüroo Kaevando Partnerid OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008354-2 Raido Allsaar 15.07.2021 10:48
T-KL/1008354 Raido Allsaar 07.06.2021 15:48
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115950-24 Keskkonnaloa nr KL-513645 väljastamine maavara kaevandamiseks Veltsi II liivakarjääris Väljaminev korraldus 24.10.2022 Avalik
DM-115950-23 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-513645 otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.09.2022 Avalik
DM-115950-22 Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 15.08.2022 Avalik
DM-115950-21 Arvamuse küsimine Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.07.2022 Avalik
DM-115950-20 Vastuseks 16.03.2022 esitatud päringule Väljaminev vastuskiri 18.03.2022 Avalik
DM-115950-19 Päring Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamise kohta Sissetulev dokument 18.03.2022 Avalik
DM-115950-18 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamise taotlus Sissetulev dokument 18.02.2022 Avalik
DM-115950-17 Rakvere Vallavolikogu 15.09.2021 otsuse nr 34 “Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine” osaline muutmine Sissetulev dokument 28.01.2022 Avalik
DM-115950-16 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse peatamisest Väljaminev vastuskiri 04.01.2022 Avalik
DM-115950-15 Päide Liiv OÜ seisukoht Veltsi II menetluses Sissetulev dokument 03.01.2022 Avalik
DM-115950-14 Vastus (Veltsi II uuringuruum) Sissetulev dokument 10.12.2021 Avalik
DM-115950-13 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamisest Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2021 Avalik
DM-115950-12 Riigi huvi väljaselgitamisest (Veltsi II) Sissetulev dokument 02.12.2021 Avalik
DM-115950-11 Selgitus Veltsi II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 19.11.2021 Avalik
DM-115950-10 Riigi huvi väljaselgitamine Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2021 Avalik
DM-115950-9 Päide Liiv seisukoht Veltsi II menetluses, taotlus Sissetulev dokument 22.10.2021 Avalik
DM-115950-8 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamisest Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2021 Avalik
DM-115950-7 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine Sissetulev dokument 21.09.2021 Avalik
DM-115950-6 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2021 Avalik
DM-115950-5 Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2021 Avalik
DM-115950-4 Nõusolek Päide Liiv OÜ tegevusega (Veltsi II liivakarjäär) Sissetulev dokument 16.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
16.08.2021 - 16.08.2096
DM-115950-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008684 Sissetulev taotlus 15.07.2021 Avalik
DM-115950-2 MA_vastus_Veltsi II liivakarjäär_14.06.2021 Sissetulev dokument 14.06.2021 Avalik
DM-115950-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008354 Sissetulev taotlus 07.06.2021 Avalik