Taotlused ja menetlused » Menetlus M-116757

Tagasi nimekirja
Menetlus M-116757
Nordkalk AS
Nordkalk AS - Vasalemma karjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Kaidi Karro
13.08.2021

Seotud KMH menetlus: KMH01522 (KMH loataotluse menetlemisel)

Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli

Menetlusosalised
Nimi Roll
Nordkalk AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Lääne-Harju Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
ART Paas OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Kalev Hinno Kolmas isik
Andi Alter Kolmas isik
Urmas Alter Kolmas isik
Malle Maaro Kolmas isik
Toomas Rank Kolmas isik
Aleksandr Obiralko Kolmas isik
Rita Limmart Kolmas isik
Vladimir Lindeberg Kolmas isik
Helle Turmen Kolmas isik
Arno Turmen Kolmas isik
Einar Arm Kolmas isik
Sirje Tähepõld Kolmas isik
Peeter Mikiver Kolmas isik
Aleksandra Murõtševa Kolmas isik
Kristel Hunt Kolmas isik
Andre Hunt Kolmas isik
Leo Kookmaa Kolmas isik
Naima Kookmaa Kolmas isik
Toomas Mikk Kolmas isik
Maie Hendrikson Kolmas isik
Aino Kivipuur Kolmas isik
Olga Klimova Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008479-4 Liisa Pert 31.01.2022 12:56
T-KL/1008479-3 Liisa Pert 07.12.2021 10:35
T-KL/1008479-2 Liisa Pert 18.11.2021 10:03
T-KL/1008479 Liisa Pert 13.08.2021 11:33
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-116757-25 Vastus pöördumisele Vasalemma lõhketööde teemal Sissetulev dokument 02.11.2022 Avalik
DM-116757-24 Pöördumine seoses lõhkamistega Vasalemma karjääris Sissetulev dokument 29.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.07.2022 - 29.07.2097
DM-116757-23 Vasalemma karjääri KMH Sissetulev dokument 11.07.2022 Avalik
DM-116757-22 Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2022 Avalik
DM-116757-21 Vasalemma karjääri keskkonnaloa menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 30.05.2022 Avalik
DM-116757-20 Vastus (Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 taotlus) Sissetulev dokument 25.05.2022 Avalik
DM-116757-19 Eraisikute seisukohtade edastamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Avalik
DM-116757-18 Vasalemma karjääri keskkonnaloa menetlusest Väljaminev vastuskiri 11.05.2022 Avalik
DM-116757-17 Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele Sissetulev dokument 02.05.2022 Avalik
DM-116757-16 Vasalemma karjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-116757-15 Vasalemma alevik Ranna tee tolm ja saastatus Sissetulev dokument 21.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.04.2022 - 21.04.2097
DM-116757-14 Arvamus Vasalemma karjääri keskkonnaloa muutmise kohta Sissetulev dokument 08.03.2022 Avalik
DM-116757-13 Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2022 Avalik
DM-116757-12 Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2022 Avalik
DM-116757-11 1810_MA_vastus_Vasalemma_karjäär_pikend_02.02.2022 Sissetulev dokument 02.02.2022 Avalik
DM-116757-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011413 Sissetulev taotlus 31.01.2022 Avalik
DM-116757-9 Vasalemma karjääri keskkonnaloa muutmise taotluse parandamine Väljaminev väljaminev kiri 30.12.2021 Avalik
DM-116757-8 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1010627 Sissetulev taotlus 07.12.2021 Avalik
DM-116757-7 MA_vastus_AK_Vasalemma karjäär_24.11.2021 Sissetulev dokument 24.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
24.11.2021 - 24.11.2026
DM-116757-6 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1009759 Sissetulev taotlus 18.11.2021 Avalik
DM-116757-5 Vasalemma lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise korrigeeritud taotluse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.10.2021 Avalik
DM-116757-4 Vastus (Vasalemma karjäär) Sissetulev dokument 15.10.2021 Avalik
DM-116757-3 Vasalemma karjääri keskkonnaloa muutmise taotluse parandamine Väljaminev väljaminev kiri 14.09.2021 Avalik
DM-116757-2 MA_vastus_Vasalemma karjäär_10.09.2021 Sissetulev dokument 10.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
10.09.2021 - 10.09.2026
DM-116757-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1008479 Sissetulev taotlus 13.08.2021 Avalik