Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117788
Menetlus M-117788
EMG Karjäärid OÜ
EMG Karjäärid OÜ - Kutsala liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Liis Jääger
12.11.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
EMG Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Viru-Nigula vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandusamet Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Varudi Mõis OÜ Kolmas isik
Silva Kiili Kolmas isik
Meelis Kiili Kolmas isik
Urmas Alles Kolmas isik
Taimi Aigro Kolmas isik
Diana Niinpalu Kolmas isik
Matis Niinpalu Kolmas isik
Marika Tein Kolmas isik
Olev Mäe Kolmas isik
Marki Tihhonova-Kreek Kolmas isik
Villo Kupp Kolmas isik
Kadrin Kupp Kolmas isik
Kaja Lichtfeldt Kolmas isik
Marius Laanem Kolmas isik
Mari-Liis Laanem Kolmas isik
Mari-Ann Laanem Kolmas isik
A&P Mets AS Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Gaia Grossfeldt Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010261-2 Jan Johanson 06.01.2022 10:52
T-KL/1010261 Jan Johanson 12.11.2021 14:17
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117788-32 Keskkonnaloa nr KL-517507 väljastamine Kutsala liivakarjääris kaevandamiseks Väljaminev korraldus 28.03.2023 Avalik
DM-117788-31 Vastuseks 10.03.2023 esitatud arvamusele Väljaminev vastuskiri 27.03.2023 Avalik
DM-117788-30 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517507 otsuse eelnõule arvamuse andmine Sissetulev dokument 15.03.2023 Avalik
DM-117788-29 Arvamus Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517507 otsuse eelnõule Sissetulev dokument 28.02.2023 Avalik
DM-117788-28 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517507 otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2023 Avalik
DM-117788-27 Arvamus Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517507 eelnõudele Sissetulev dokument 06.02.2023 Avalik
DM-117788-26 Menetlusosaliste ettepanekute edastamine tutvusmiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
16.01.2023 - 16.01.2098
DM-117788-25 Arvamuse andmine EMG Karjäärid OÜ Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517507 otsuse ja loa eelnõule Sissetulev dokument 09.01.2023 Avalik
DM-117788-24 Arvamuse avaldamine keskkonnaloa nr KL-515957 osas Sissetulev dokument 02.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.01.2023 - 02.01.2098
DM-117788-23 Tagasiside Undla kruusakarjääri keskonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 29.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.12.2022 - 29.12.2097
DM-117788-22 Keskkonnaloa nr KL- KL-517507 otsuse eelnõule arvamuse andmise ja menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2022 Avalik
DM-117788-21 Arvamuse avaldamise tähtaja pikendamine (KL-515957) Sissetulev dokument 21.12.2022 Avalik
DM-117788-20 Teavitus Undla kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515957 otsuse eelnõu edastamise kohta Sissetulev dokument 19.12.2022 Avalik
DM-117788-19 Undla kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515957 otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.12.2022 Avalik
DM-117788-18 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 19.10.2022 Avalik
DM-117788-17 Arvamuse andmine Kutsala liivakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 28.09.2022 Avalik
DM-117788-16 Kutsala karjääri KMH hindamise algatamata jätmisega nõustumine Sissetulev dokument 21.09.2022 Avalik
DM-117788-15 Arvamus Kutsala liivakarjääri keskkonnamõju eelhinnangule Sissetulev dokument 19.09.2022 Avalik
DM-117788-14 Arvamuse küsimine Kutsala liivakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.09.2022 Avalik
DM-117788-13 Vastuseks 04.02.2022 saadetud e-kirjale (Kutsala liivakarjäär) Väljaminev vastuskiri 28.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.02.2022 - 28.02.2097
DM-117788-12 Vastuseks 27.01.2022 saadetud e-kirjale (Kutsala liivakarjäär) Väljaminev vastuskiri 25.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
25.02.2022 - 25.02.2097
DM-117788-11 Ettepanekud ja vastuväited (Kutsala liivakarjäär) Sissetulev dokument 04.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
04.02.2022 - 04.02.2097
DM-117788-9 Arvamus Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 28.01.2022 Avalik
DM-117788-10 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 28.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.01.2022 - 28.01.2097
DM-117788-8 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2022 Avalik
DM-117788-7 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2022 Avalik
DM-117788-6 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teave Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2022 Avalik
DM-117788-5 Kaevandamisjäätmekava kinnitamine Väljaminev korraldus 14.01.2022 Avalik
DM-117788-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011011 Sissetulev taotlus 06.01.2022 Avalik
DM-117788-3 Kutsala liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2021 Avalik
DM-117788-2 MA_vastus_Kutsala liivakarjäär_18.11.2021 Sissetulev dokument 18.11.2021 Avalik
DM-117788-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1010261 Sissetulev taotlus 12.11.2021 Avalik