Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118038
Menetlus M-118038
Küla Teed OÜ
Küla Teed OÜ - Kenni liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Viktoria Burtin
01.12.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Küla Teed OÜ Taotleja / Loa omanik
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Kehtna Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010519-8 Hendrik Klaas 25.04.2022 21:39
T-KL/1010519-7 Hendrik Klaas 22.04.2022 11:10
T-KL/1010519-6 Hendrik Klaas 11.04.2022 15:42
T-KL/1010519-5 Hendrik Klaas 28.03.2022 16:30
T-KL/1010519-4 Hendrik Klaas 24.01.2022 13:57
T-KL/1010519-3 Hendrik Klaas 05.01.2022 10:11
T-KL/1010519-2 Hendrik Klaas 08.12.2021 13:57
T-KL/1010519 Hendrik Klaas 01.12.2021 17:07
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118038-24 Kenni liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517036 andmine Väljaminev korraldus 01.11.2022 Avalik
DM-118038-23 Kenni liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlustele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2022 Avalik
DM-118038-22 Seisukoha andmine Kenni liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõule ja taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 27.10.2022 Avalik
DM-118038-21 Kenni liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.10.2022 Avalik
DM-118038-20 Kenni liivakarjäär Sissetulev dokument 13.05.2022 Avalik
DM-118038-19 Arvamuse küsimine Kenni liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-118038-18 Kenni liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-118038-17 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012726 Sissetulev taotlus 25.04.2022 Avalik
DM-118038-16 Kenni liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 25.04.2022 Avalik
DM-118038-15 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012596 Sissetulev taotlus 22.04.2022 Avalik
DM-118038-14 Kenni liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 18.04.2022 Avalik
DM-118038-13 MA_vastus_Kenni_liivakarjäär_13.04.2022 Sissetulev dokument 13.04.2022 Avalik
DM-118038-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012521 Sissetulev taotlus 11.04.2022 Avalik
DM-118038-11 MA_vastus_Kenni_liivakarjäär_07.04.2022 Sissetulev dokument 07.04.2022 Avalik
DM-118038-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012270 Sissetulev taotlus 28.03.2022 Avalik
DM-118038-9 Kenni liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2022 Avalik
DM-118038-8 MA_vastus_Kenni_liivakarjäär_14.02.2022 Sissetulev dokument 14.02.2022 Avalik
DM-118038-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011322 Sissetulev taotlus 24.01.2022 Avalik
DM-118038-6 Kenni liivakarjääri maavara kaevandaamise keskkonnaloale lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 14.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
14.01.2022 - 14.01.2027
DM-118038-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011010 Sissetulev taotlus 05.01.2022 Avalik
DM-118038-4 MA_vastus_Kenni_liivakarjäär_15.12.2021 Sissetulev dokument 15.12.2021 Avalik
DM-118038-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1010655 Sissetulev taotlus 08.12.2021 Avalik
DM-118038-2 MA_vastus_Kenni_liivakarjäär_06.12.2021 Sissetulev dokument 06.12.2021 Avalik
DM-118038-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1010519 Sissetulev taotlus 01.12.2021 Avalik