Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118152
Menetlus M-118152
MOREEN OÜ
osaühing MOREEN - Teeääre liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Marju Kuldmaa
15.12.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
MOREEN OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Jõgeva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
MILVI ALJASTE Kolmas isik
LEINO MANDRE Kolmas isik
HELJU KASELO Kolmas isik
HAMM Vara OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008582-3 Ave Liivamägi 23.02.2022 08:02
T-KL/1008582-2 Märt Maurer 11.01.2022 16:27
T-KL/1008582 Märt Maurer 15.12.2021 11:19
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118152-16 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516569 andmine Väljaminev korraldus 29.08.2022 Avalik
DM-118152-15 Arvamuse andmine Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu kohta Sissetulev dokument 18.08.2022 Avalik
DM-118152-14 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.08.2022 Avalik
DM-118152-13 Osaühing MOREEN Teeääre liivakarjääri kaevandamisjäätmekava kinnitamine. Keskkonnaameti 03.11.2011 korralduse nr JT 1- 15/654 kehtetuks tunnistamine DM-118152-5 Väljaminev korraldus 22.07.2022 Avalik
DM-118152-12 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 30.05.2022 Avalik
DM-118152-11 Arvamuse andmine Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta Sissetulev dokument 24.05.2022 Avalik
DM-118152-10 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 29.04.2022 Avalik
DM-118152-9 Arvamuse andmine Teeääre liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.03.2022 Avalik
DM-118152-8 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-118152-7 Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-118152-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011818 Sissetulev taotlus 23.02.2022 Avalik
DM-118152-5 Kaevandamisjäätmekava kinnitamine. Keskkonnaameti 03.11.2011 korralduse nr JT 1-15/654 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 13.01.2022 Avalik
DM-118152-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1010877 Sissetulev taotlus 11.01.2022 Avalik
DM-118152-3 Kaevandamisjäätmekava esitamine Sissetulev dokument 10.01.2022 Avalik
DM-118152-2 MA_vastus_Teeääre liivakarjäär_20.12.2021 Sissetulev dokument 20.12.2021 Avalik
DM-118152-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008582 Sissetulev taotlus 15.12.2021 Avalik