Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118227

Tagasi nimekirja
Menetlus M-118227
VALMAP GRUPP AS
VALMAP GRUPP AS Lagesoo turbatootmisala kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 004 kehtivusaja pikendamine
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Aare Mark
21.12.2021

Seotud KMH menetlus: KMH01019 (KMH loataotluse menetlemisel)

Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
VALMAP GRUPP AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kolmas isik
Tõrva Vallavalitsus Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118227-2 Lagesoo turbatootmisala keskkonnaloa pikendamisest Sissetulev taotlus 13.12.2022 Avalik
DM-118227-1 Lagesoo turbatootmisala kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 004 kehtivusaja pikendamine Väljaminev korraldus 22.12.2021 Avalik