Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118235
Menetlus M-118235
VENTURO OÜ
VENTURO OÜ Halla II uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Aulis Saarnits
21.12.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
VENTURO OÜ Taotleja / Loa omanik
Võru Vallavalitsus Kooskõlastaja
Valga Puu OÜ Kooskõlastaja
A-NAGEL OÜ Kooskõlastaja
Vaseten OÜ Kooskõlastaja
ANKATRANS OÜ Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1010849 Sven Šois 21.12.2021 18:25
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118235-8 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516642 väljastamise korralduse eelnõu Halla II uuringuruumis Väljaminev korraldus 05.10.2022 Avalik
DM-118235-7 Halla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2022 Avalik
DM-118235-6 Halla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2022 Avalik
DM-118235-5 Arvamus Halla II uuringruumi uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 25.05.2022 Avalik
DM-118235-4 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Halla II uuringruumi uuringuloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 08.04.2022 Avalik
DM-118235-3 Parandatud plaan Halla II geoloogilise uuringu loa taotluse juurde Sissetulev dokument 07.02.2022 Avalik
DM-118235-2 MA_vastus_Halla II uuringuruum_31.01.2022 Sissetulev dokument 31.01.2022 Avalik
DM-118235-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1010849 Sissetulev taotlus 21.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.12.2021 - 21.12.2026